Vrede en Mensenrechten

Toegang tot basisonderwijs – Meerjarenplan 2016-2019

De school heeft niet de mogelijkheid om in één keer 150 extra leerlingen aan te nemen. De kosten hiervoor zouden in een kort tijdsbestek te groot zijn, ook voor de school zelf. Een langzame opbouw werkt bovendien beter, in verband met een geleidelijke vergroting van draagvlak en vertrouwen in de betreffende dorpen. Daarom hebben we in nauw overleg met het schoolbestuur en met de dorpsraden van Bamnora en Beniganj een meerjarenplanning gemaakt. Door een stapsgewijze uitbreiding, kan de capaciteit van de school meegroeien met het grotere aantal leerlingen en kan de school na afronding van dit meerjarenplan volledig financieel zelfstandig draaien voor een leerlingenaantal van 450. De afgelopen twee schooljaren hebben we – geheel volgens planning – twee groepen van ca. 50 kinderen uit deze dorpen toegang kunnen bieden tot basisonderwijs. Nu zijn we toe aan het laatste jaar van deze meerjarenstrategie. De laatste groep van 50 kinderen zal instromen per volgend schooljaar.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

India

Organisatie:

Stichting Kashi Mandir

Website:

www.kashimandir.org

Haella Project Foto