Zoekresultaten voor Nel Voltelen

Nel Voltelen Fonds – talentontwikkeling en bijscholing voor vrouwen

Nel Voltelen Fonds – talentontwikkeling en bijscholing voor vrouwen

Het Nel Voltelen Fonds heeft als doelstelling vrouwen in Nederland financiële steun te bieden, die niet in de gelegenheid zijn een beroepsopleiding, bijscholing of cursus te volgen. Het Nel Voltelen Fonds biedt hen een kans, zodat hun zelfredzaamheid bevorderd wordt.

Voorwaarden

Iemand kan in aanmerking komen als zij gemotiveerd is om dit te doen, maar door omstandigheden zoals ziekte, scheiding, handicap, geen werk, partnerverlies, arbeidssituatie, problemen met kinderen of onvoldoende opleiding niet in de gelegenheid is deze te bekostigen. Ook dient er sprake te zijn van een zekere noodzaak de opleiding te volgen.

Criteria
 • De bijdrage is bestemd voor opleidingskosten (niet voor levensonderhoud)
 • Eénmalig kan een bijdrage van maximaal € 750,- worden ingediend
 • Indienen kan minimaal 3 maanden voor aanvang van de beroepsopleiding of cursus
 • De opleiding of cursus vindt plaats in Nederland.
 • Het betreft een opleiding of cursus op maximaal MBO of HBO niveau. Het betreft geen vervolgopleiding of tweede opleiding tenzij de noodzaak daarvoor aangeduid kan worden.
 • Het is mogelijk om voor een opleiding met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.
 • Een eventuele toekenning wordt uitgekeerd wanneer aangetoond kan worden dat de financiering voor de volledige opleiding/cursus rond is.
Uw verzoek wordt begeleid door:
 • Een persoonlijke motivatiebrief van maximaal één A4 waaruit blijkt dat financiële ondersteuning nodig is
 • Een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling
 • Een duidelijke begroting en dekkingsplan. Dat wil zeggen: een globaal overzicht van uw inkomsten en uitgaven, waaruit de noodzaak blijkt voor een bijdrage uit het Nel Voltelen Fonds.
 • Bij de uitgaven uw studiekosten vermelden: kosten van de opleiding, en ander kosten: zoals bijvoorbeeld: boeken.
 • Een toelichting hoe u het resterende financiële tekort opvangt en voor welke periode.
 • Een kopie van een Nederlands identiteitsbewijs (zoals Paspoort, ID kaart, of geldige Verblijfsvergunning)
 • Eventueel een aanbevelingsbrief van een maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling
Procedure
 • U dient uw aanvraag in via deze link: Aanvraag indienen
 • U kunt daar uw persoonlijke brief uploaden en overige gevraagde documenten
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie van het Nel Voltelen Fonds binnen 3 maanden na ontvangst
Voltelen logo

Het Fonds is vernoemd naar het geslacht Voltelen met als naam “Nel Voltelen Fonds”. In de uitspraak van de familienaam Voltelen ligt de nadruk op de laatste lettergreep Voltelén.

De eerste gegevens over het predikantengeslacht Voltelen dateren van ca. 1580. Het geslacht Voltelen (of Volten door een foute opgave) is ondermeer gekenmerkt door predikanten, schouten en schepenen, burgemeesters, notarissen (o.a. in Lochem) en medici . Opmerkelijk is dat vanaf 1850 de “toga verwisseld werd voor het zwaard”. Op 10 mei 1940 sneuvelt de laatste telg Willem Voltelen, Kapitein Infanterie, zonder stamhouder. Zijn oudste dochter Nelly Henriëtte, nam het initiatief tot het Nel Voltelen Fonds. Het familiewapen is één van de oudste Nederlandse familiewapens.

Bron: ”De Nederlandsche Leeuw”, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde, 1940

Fonds op naam

Fonds op naam

Wilt u op een persoonlijke manier bijdragen aan kleine projecten die zorgen voor een betere wereld? Bijvoorbeeld activiteiten voor kwetsbare mensen? Dan kunt u een Fonds op Naam oprichten. De Haëlla Stichting kan u daarbij helpen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen te zoeken naar mogelijkheden die passen bij uw persoonlijke wensen.

Door het oprichten van een Fonds op Naam kunt u bijdragen aan kleinschalige initiatieven in de maatschappij en uw naam, of die van een dierbare, eraan verbinden. U bepaalt zelf de doelstelling van het Fonds. Bijvoorbeeld het beschermen van mensenrechten, het activeren en verbinden van vluchtelingen of het helpen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Groepen mensen die buitengesloten raken als anderen niet naar hen omkijken. Met een beetje hulp kunnen zij weer deelnemen aan onze maatschappij.

Door uw Fonds op Naam onder te brengen bij de Haëlla Stichting kunt u meeliften op onze expertise.  U ziet wat er met uw geld gebeurt en u heeft de mogelijkheid mee te beslissen welke  projecten in aanmerking komen voor uw bijdrage. Bij een nalatenschap maken we duidelijke afspraken over de manier waarop uw bijdrage aan de samenleving vorm krijgt.

U bepaalt zelf de doelstelling van uw Fonds op naam. Bij overlijden bestaat uw naam of die van uw dierbare(n) voort. Het beheer van het vermogen en de bestedingen worden conform uw wensen uitgevoerd door de Haëlla Vermogensbeheer. Dankzij de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waar wij over beschikken, is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Wij denken graag met u mee in een persoonlijk gesprek.
Bel voor een vrijblijvend advies met Elise Kant: 070-324 99 29

Voorbeelden

Voltelen logo

Nel Voltelen Fonds – talentontwikkeling en bijscholing voor vrouwen

Het Nel Voltelen Fonds heeft als doelstelling Nederlandse vrouwen financiële steun te bieden, die niet in de gelegenheid zijn een beroepsopleiding, bijscholing of cursus te volgen in Nederland om hun zelfredzaamheid te bevorderen.

fonds op naam

Eleonore Fonds

De doelstelling van het fonds betreft het steunen van projecten voor personen en/of organisaties die onder moeilijke omstandigheden mensenrechten en informatierechten verdedigen en uitdragen en die daarvoor bescherming en/of training nodig hebben en geld om advocaten en andere faciliteiten, bijvoorbeeld shelter, te betalen.

fonds op naam

Stichting DéTé

Stichting DéTé is een samenwerking aangegaan met de Haëlla Stichting. Het bestuur heeft besloten de stichting op te heffen en het vermogen onder te brengen bij de Haëlla Stichting als Fonds op Naam. Vanuit het DéTé  fonds worden onderwijsprojecten gesteund ten behoeve van achtergestelde jongeren, bij voorkeur in Nederland.

fonds op naam

AANubis fonds

Het AANubis fonds is een nalatenschap van Aad Stoop en Louise Antoinette Schoen. Het fonds richt zich op werkeloze jonge stadse Zuid-Afrikaanse mannen tussen de 18 en 25 jaar. Door de kleinschalige- en persoonlijke benadering wordt er specifiek ingespeeld op de behoefte van de jongeren met als doel hen zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Meer manieren van samenwerken

Aanvragen

Heeft u een ideaal?

Droomt u, net als wij, van een betere wereld? Een wereld waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een vredelievende wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond en waarin we zorgen voor kwetsbare mensen en ons milieu. En heeft u een concreet plan om daar een steentje aan bij te dragen en hulp nodig om uw project te realiseren?

Dan kunt u een bedrag tot maximaal 4.000 euro aanvragen bij de Haëlla Stichting, op een project-begroting van maximaal 100.000 euro. De begroting van de hele organisatie mag maximaal 500.000 euro zijn.

U kunt alléén via onze website aanvragen. We nemen geen aanvragen per e-mail of per fysieke post in behandeling.

Lees voor u gaat aanvragen de regels en criteria (verder naar beneden op deze pagina) goed door, alsmede onze uitsluitingen.

Start uw aanvraag via de knop op deze pagina. Dit kan het hele jaar door. Sla uw aanvraag tussendoor op. Onthoud wel uw gebruikersnaam en wachtwoord! U kunt er later mee verder gaan.

Wij proberen om zo snel mogelijk na ontvangst van uw aanvraag contact met u op te nemen. Dit doen wij doorgaans binnen een maand. De beslissing van het bestuur volgt later, doorgaans maximaal 3 maanden nadat u uw aanvraag heeft ingediend.

Regels en criteria

Past uw plan bij de Haëlla Stichting?

Uw plan is gericht op een groep mensen – en niet voor de verbetering van het leven van slechts één persoon.

Uw plan gaat over een onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de Haëlla Stichting. Onze thema’s

U voert uw idee samen met anderen uit. Dit kan als stichting of vereniging, maar ook als initiatiefgroep (een groep mensen van minstens 5 personen).

Vrijwilligers spelen een grote rol in het project. Het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan.

Er is een Nederlands of Engels sprekende contactpersoon die telefonisch bereikbaar is.

Wij geven maximaal 4.000 euro voor de uitvoering van uw idee. De project-begroting mag maximaal 100.000 euro zijn. De begroting van de hele organisatie mag maximaal 500.000 euro zijn.

Let op: de Haella Stichting draagt niet bij aan de kosten van Fondswerving!

Het bestuur van de Haëlla Stichting beslist of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

U kunt maar 1 keer per jaar geld van ons krijgen.

Grote, meerjarige projecten passen minder bij het kleinschalige karakter van projecten dat de Haella Stichting voor ogen heeft.

Onze middelen zijn helaas beperkt. Daarom kunnen sommige activiteiten en organisaties geen steun van ons krijgen. Uitsluitingen

De Haella Stichting en aangesloten fondsen zijn gericht op kleine vrijwilligersprojecten van niet al te te grote organisaties.

Let op: voor Oeganda heeft de Haella Stichting een nieuw beleid: er worden geen projecten in Oeganda meer gefinancierd die niet rechtstreeks zijn aangevraagd door de uitvoerende partner!

Op dit moment zijn wij ons buitenland beleid aan het herzien. We geven er de voorkeur aan om rechtstreeks te financieren aan organisaties in de landen waar het project plaats vindt.

Lees hier meer over het nieuwe buitenlandbeleid van de Haella Stichting.

Praktische informatie

U dient uw aanvraag digitaal via onze website in. Dit kan het hele jaar door. Bij de aanvraag vragen wij om enkele documenten. Het is daarom goed deze digitaal klaar te hebben staan, zodat u ze kunt uploaden.

Projectplan
Een beschrijving van uw plan. Wat is het doel? Wat zijn de activiteiten? Hoe wilt u dit uitvoeren? Met wie en wanneer? Met wie werkt u samen?

Begroting
Hoeveel geld is er in totaal nodig? Maak een overzicht van de verschillende kosten.

Dekkingsplan
Hoe gaat u alle kosten betalen? Behalve van de Haëlla Stichting zal er vaak extra geld nodig zijn. Waar komt het geld vandaan? Maak een overzicht van de fondsen, organisaties of sponsors waar u ook heeft aangevraagd.

Organisatie
Wordt het plan namens een stichting of vereniging of andere organisatie ingediend? Voeg dan de statuten en het laatste financiële jaarverslag toe.

Evaluatie invullen

Uw gebruikersnaam = uw emailadres. Gebruik dus hetzelfde emailadres dat u bij de aanvraag gebruikte. Uw wachtwoord heeft u daar ontvangen. U kunt ook altijd een nieuw wachtwoord aanvragen via deze inlogpagina. Na inloggen, gaat u naar het tabblad ‘evaluatie’ en beantwoordt de vragen. In het tabblad ‘foto’s’ kunt u 3 projectfoto’s in een zo hoog mogelijke resolutie uploaden. Ook kunt u daar de vereiste korte financiële verantwoording toevoegen. Als uw aanvraag is goedgekeurd en het project is uitgevoerd, krijgen we graag een evaluatie. Deze kunt u invullen door in te loggen op uw projectpagina. Dat is dezelfde pagina als waar de aanvraag gedaan is.

We werken op basis van de volgende thema’s

Geloof en Samenleving

Wilt u vorm geven aan de diaconale opdracht die aan uw geloof ten grondslag ligt? Wilt u onderling respect bevorderen, geloven verbinden en mensen met een verschillende geloofstraditie bijeen brengen? Wilt u iets doen om een geloofsboodschap of -traditie te vernieuwen of te verbreden? Wilt u een dialoog op gang brengen over de aspecten die geloof en samenleving verbinden? Wilt u werken aan vrede of klimaat vanuit zingevingsperspectief? Haëlla kan helpen als uit uw project respect spreekt voor mensen die anders leven, denken of geloven.

Vrede en Mensenrechten

Wilt u vrede en een betere verstandhouding tussen (groepen) mensen bevorderen? Wil u opkomen voor mensenrechten, schendingen van deze rechten aan de orde stellen en vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid vergroten? Wilt u kwetsbare en monddood gemaakte mensen versterken en hen helpen hun stem te laten horen? Wilt u mensen ervan bewust maken wat mensenrechten inhouden en hoe deze nageleefd kunnen worden? Wilt u zich inzetten om conflicten tegen te gaan? Haëlla kan u helpen als uw project vreedzaam is, met een open houding en respect voor anderen.

Samenleven in Nederland

Wilt u een rechtvaardige samenleving in Nederland bevorderen? Wilt u mensen bij elkaar brengen
vanuit verschillende culturen of achtergronden en de dialoog faciliteren? Wilt u (groepen) mensen ondersteunen die het moeilijk hebben? Mensen die om verschillende redenen de aansluiting bij de maatschappij niet kunnen vinden? Wilt u zich inzetten met en voor vrouwen die slachtoffer zijn van
(huiselijk) geweld, vluchtelingen en asielzoekers, mensen zonder papieren, daklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden, mensen die met armoede te maken hebben of tot een minderheid behoren. Voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede hebben wij extra budget beschikbaar dankzij steun van de fondsen waar wij mee samenwerken. Haëlla kan helpen als uw project gericht is op een groep kwetsbare mensen; niét op de verbetering van het leven van één persoon.

Milieu en Duurzaamheid

Wilt u de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar houden? Heeft u een concreet plan om te
werken aan een schoner milieu en tegen klimaatverandering?  Wilt u mensen, instanties of overheden motiveren hun gedrag of beleid te veranderen? Haëlla kan u helpen als u medestanders heeft om uw duurzame ideaal te bereiken.

Vrouwenrechten

Sinds de oprichting van de Haëlla Stichting in 1967 zijn vrouwenrechten een belangrijk punt van aandacht. Meer dan 100 jaar strijd voor vrouwenrechten heeft een verschil gemaakt, maar lang niet zoveel als gehoopt. In sommige landen komt de behaalde vooruitgang zelfs in gevaar. Een derde van de vrouwen heeft te maken (gehad) met geweld, ook in Nederland. In veel landen is discriminerende wetgeving en zijn er gebruiken die vrouwen onderdrukken. In 2019 werd besloten om naast het thema Ongedocumenteerden ook het thema Vrouwenrechten nadruk te geven en hiervoor extra budget beschikbaar te stellen Overal ter wereld zijn er vrouwen die zich, al dan niet samen met mannen, inzetten voor vrouwenrechten in combinatie met mensenrechten, duurzaamheid en vrede. Zij hebben vaak veel minder makkelijk toegang tot geld, maar gaan aan de slag om discriminatie en geweld tegen vrouwen te bestrijden. De Haëlla Stichting draagt graag een extra steentje bij om hen te helpen de positie van vrouwen in de wereld te verbeteren.

Ongedocumenteerden

In 2013 werd onder de titel ‘Op reis zonder papieren’ besloten organisaties die werken met of voor mensen zonder verblijfspapieren extra te ondersteunen. Daarnaast is dit speerpunt ook bedoeld om als fonds meer inzicht te krijgen in de problematiek en noden van deze kwetsbare groep mensen in ons land. De Stichting Haëlla Vermogensbeheer heeft hiertoe jaarlijks een extra bedrag beschikbaar gesteld. In iedere bestuursvergadering wordt de voortgang besproken en wordt bepaald waar de betrokkenheid van de Haëlla Stichting het best kan worden getoond.

Uitsluitingen

Hieronder vindt u een lijst van zaken die wij niet ondersteunen. Daarbij willen wij nog opmerken dat stichtingen en organisaties die een groot aantal personeelsleden in dienst hebben over het algemeen niet in aanmerking komen voor een bijdrage.

Voor Oeganda heeft de Haella Stichting in 2023 een nieuw beleid: er worden geen projecten in Oeganda meer gefinancierd die niet rechtstreeks zijn aangevraagd door de uitvoerende partner! Lees hier meer over het nieuwe buitenlandbeleid van de Haella Stichting.

 • bouwactiviteiten, renovaties en de aankoop van land
 • sport en recreatie
 • steun aan individuen (m.u.v. aanvragen via het Nel Voltelen Fonds)
 • steden- en scholenverbanden
 • vakantiekampen
 • congressen
 • uitwisselingen, zoals tussen scholieren of studenten
 • culturele uitwisselingen
 • reguliere onderwijsinstellingen
 • studiebeurzen in binnen en buitenland (m.u.v. aanvragen via het Nel Voltelen Fonds)
 • stages in binnen en buitenland
 • proefschriften
 • zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • uitgave van boeken en periodieken
 • evangelisatie en/of praise activiteiten
 • noodhulp bij rampen
 • gezondheidszorg en gehandicaptenzorg in Nederland. In het buitenland bij uitzondering
 • activiteiten rondom geboorte, ziekte en sterven
 • weeshuizen
 • projecten ter bescherming van bepaalde diersoorten, opvang van dieren in nood, etc.
 • projecten met als hoofddoel materiële belangen van de beperkte groep van leden
 • woningbouworganisaties
 • grote welzijnsorganisaties
 • speeltuinen en schoolpleinen
 • jubileumvieringen

Privacybeleid

De Haëlla stichting gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
Download ons privacybeleid

Fondsen en stichtingen

Fondsen en stichtingen

Bent u vertegenwoordiger van een Fonds of Stichting? En zoekt u samenwerking? De Haëlla Stichting kan mogelijk iets voor u betekenen. Wij kunnen u interessante projectvoorstellen sturen die bij uw Fonds passen. Ook andere vormen van samenwerking zijn mogelijk.

We werken op basis van de volgende thema’sGeloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid, Ongedocumenteerden en Vrouwenrechten

Onze directeur, mevrouw Elise Kant, gaat graag met u in gesprek om samen te verkennen hoe we elkaar kunnen aanvullen. Eén van de mogelijkheden is dat we u, op basis van met u besproken criteria en de doelstellingen van uw fonds of stichting, een aantal projectvoorstellen sturen van de vele verzoeken die wij ontvangen.

Onze huidige samenwerkingen

De Haëlla stichting kiest welk fonds bij uw aanvraag past. Het is mogelijk om eenmaal per jaar een aanvraag indienen. De Haëlla Stichting heeft meer samenwerkingsverbanden dan bovengenoemde fondsen. Ieder fonds bepaalt zelf in hoeverre zij hier genoemd wensen te worden.

fondsen

H. Hartstra Stichting

De doelstelling van de stichting is het verlenen van geldelijke steun aan: instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij; de Remonstrantse Broederschap; armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs.

fondsen

Stichting Reginafonds

De Stichting Regina Fonds heeft ten doel steun te verlenen aan projecten die gericht zijn op vrede, mensenrechten, milieu, kleinschalige ontwikkelingsprojecten, ontwikkelingseducatie en mensen in achterstandssituaties.

fondsen

Stichting Ceres

De stichting stelt zich het volgende ten doel: Het doen van giften en donaties aan gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen.

Vermogensfonds Dioraphte

Dioraphte steunt de Haella Stichting in 2023 met een bedrag van € 100.000 ten behoeve van kleinschalige sociale projecten in Nederland. het gaat om initiatieven voor en met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi. 

Stichting Dorodarte

Sinds 2019 werken Stichting Dorodarte en de Haëlla Stichting samen in het steunen van projecten voor kinderen en jongeren in een achterstandssituatie.

fondsen

Stichting Heemfonds

Stichting Heemfonds is per 1 december 2023 opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het dossier wordt bewaard bij de Haella Stichting, waarmee vele jaren is samen gewerkt. Het doel van het fonds was het beschikbaar stellen van gelden voor diaconale en apostolaire arbeid in de breedste zin van het woord.

fondsen

Stichting Henriette Fonds

Ten behoeve van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende taken is de stichting een samenwerkingsverband aangegaan met de Haëlla Stichting, eveneens in Den Haag gevestigd. Dit om zowel praktische redenen alsook ideële redenen, omdat de gedachten van erflaatster in grote lijnen overeenkomen met die, waarop de Haëlla Stichting haar giftenbeleid heeft gebouwd.

Leeuwensteinstichting

De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. Het gaat de Leeuwensteinstichting daarbij om het ondersteunen van bijzondere mensen met vernieuwende initiatieven.

fondsen

Voormalig Roomsch Armen Weeshuis

Sinds 2018 werken het Voormalig Roomsch Armen Weeshuis (VRAW) en de Haella Stichting samen. VRAW steunt kleinschalige projecten die zich richten op de verzorging, opvoeding, opleiding en opvang van met name jongeren uit een achterstandssituatie. Het werkgebied van VRAW is ’s-Hertogenbosch en nabije omgeving.

fondsen

Stichting Summer Fund

Stichting Summer Fund richt zich op doelen waarbij kinderen in een kwetsbare positie worden ondersteund, daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan armoedebestrijding wereldwijd.

Meer manieren van samenwerken