Jaarverslag 2023

Het Jaarverslag van Haëlla voor 2023 is uit!

Never a dull moment, dat is denk ik een goede karakterisering van dit jaar en los daarvan, sowieso een goede karakterisering van Haëlla. Een jaar met mooie maar ook verdrietige gebeurtenissen. 

Verdrietig was het overlijden aan het begin van de zomer van de dochter van de oprichters, Heleen Dake, op de gezegende leeftijd van 97 jaar. Tot op het laatst was er contact vanuit Haëlla met haar. Zij is tot het einde toe betrokken gebleven bij het reilen en zeilen van onze stichting. Daar zijn wij haar dankbaar voor. Het was voor ons hartverwarmend dat zij de Haëlla Stichting in haar testament ruim heeft bedeeld. Het voelt als een stempel van goedkeuring. We zullen haar missen en haar herinnering levend houden in het donatiebeleid. Verderop in het jaarverslag leest u hier meer over.

Lees het hele verslag hier.

verslag Kleine Armoede Hulp

Verslag van anderhalf jaar Kleine Armoede Hulp

Tijdens de coronacrisis werd meer dan ooit duidelijk hoeveel mensen niet bereikt worden door instanties en overheid, ondanks hun buitengewoon kwetsbare positie.
Mensen die de weg niet weten naar die instanties, mensen met nauwelijks sociale en andere contacten, mensen die niet naar de gemeente durven omdat zij de overheid niet vertrouwen (zeker na de toeslagenaffaire), mensen die tussen wal en schip vallen, die al drie jaar naar de voedselbank zijn eweest, mensen die net te veel verdienen voor de voedselbank maar die niet rondkomen En dan is er nog een grote groep mensen die bijna nergens recht op heeft. Het bleek ook na corona een structureel probleem: Mensen die zwaar in de knel zitten en die geen hulp krijgen.
De Haella stichting begon in maart 2020 Kleine Coronahulp, een samenwerkingsverband van uiteindelijk 42 vermogensfondsen en bedrijven. Snel, toegankelijk en met maximale bijdragen van 2500 euro voor kleine initiatieven. In januari 2022 werd dit fonds gesloten en opgevolgd voor een nieuw fonds: Kleine Armoede Hulp, samen tegen eenzaamheid en armoede. Hoe nodig dit fonds was bleek toen in 2022 de energieprijzen en hoge inflatiecijfers nog meer mensen de problemen in duwde. www.kleinearmoedehulp.nl
Indrukwekkend en hartverwarmend zijn de duizenden mensen die het niet aan kunnen zien dat anderen in hun omgeving in de problemen zitten. Die een luisterend oor bieden, begrijpen hoeveel stress het leven in armoede geeft, hoe belangrijk het is om in een veilige omgeving even adem te kunnen halen, toch een huisdier te mogen houden, winterkleren te krijgen, een broodtrommel of ergens terecht te kunnen met vragen over onbegrijpelijke formulieren.
In dit rapport geven we inzicht in de vele projecten die uit Kleine Armoede Hulp zijn gefinancierd. We duiden trends en geven adviezen, zowel aan mensen die iets willen gaan doen als aan overheden en grote organisaties.
Het is hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk dat mensen, vaak zelf met een laag inkomen, zich zo vol liefde en passie inzetten voor anderen. Ze knokken tegen bureaucratie en regels, waarbij ze wel worden gevraagd als ervaringsdeskundige, als vindplaats, maar niet worden gefinancierd.
Zij zijn de warme onderstroom van Nederland. Zij houden de samenleving leefbaar. De vraag blijft: hoe kan het dat de zorg voor de kwetsbaarste mensen in de samenleving wordt afgewenteld op andere kwetsbare mensen en initiatieven. En hoe kan dat anders?

Hierbij het verslag van anderhalf jaar Kleine Armoede Hulp

haella-krantenartikel

Mensonterend dat gesol met de bed-bad-broodregeling

trouw.nl/opinie/mensonterend-dat-gesol-met-de-bed-bad-broodregeling

De crisis rond de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is echt niet opgelost, nu de bed-bad-broodregeling (LVV) plots toch weer is ingesteld, vreest Elise Kant.

Elise Kant 13 mei 2023, 12:00

Het paniekvoetbal dat ons de komende tijd te wachten staat bij de opvang van mensen die hier asiel aanvragen, is al begonnen. Regelingen veranderen per dag. Begin van de week werd ineens de bed-bad–broodregeling ingetrokken, een dag later is diezelfde regeling weer ingesteld. Voor de komende tijd dan, maar hoe het volgend jaar gaat, weet niemand. Beseft de politiek wat dit gerommel in de praktijk voor mensen betekent: straks eten en een slaapplaats, of toch 2000 mensen extra die op straat bivakkeren? Kunnen we niet minimale menswaardigheid garanderen in dit land?

De aankondiging deze week om zo plotseling de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) te sluiten, doet denken aan een kind dat verstoppertje speelt en denkt dat anderen hem niet zien. omdat het zelf zijn ogen dicht doet en niemand ziet. Zou de staatssecretaris gedacht hebben ‘sluit de LVV (en je ogen) en het probleem is opgelost’?

Menswaardigheid

De bed-bad-broodregeling is bedoeld om uitgeprocedeerde asielzoekers te begeleiden bij vertrek of – in het geval van nieuwe gegevens – om in Nederland de hernieuwde procedure af te kunnen wachten. Maar de LVV-regeling gaat vooral over menswaardigheid: mensen te eten geven en een dak boven hun hoofd, terwijl zij bezig zijn een uitweg uit hun levenscrises te zoeken.

De staatssecretaris wilde 30 miljoen euro besparen door de LVV af te schaffen. Bij besparing van dit bedrag ging de staatssecretaris voorbij aan internationale en Europese wetgeving. Ook werd er niet verder gekeken dan kortetermijnkosten. Immers, 2000 mensen meer op straat betekent op de lange termijn hogere kosten op het gebied van acute zorg en veiligheid.

En de druk wordt gewoon verlegd, op de onder meer door mantelzorg toch al overbelaste particulieren die initiatief nemen, die het drama op straat niet langer kunnen aanzien. Het is de caritas, die al eeuwenlang mensen opvangt die door de overheid niet worden gezien of niet belangrijk genoeg worden gevonden voor goede zorg.

Wat er nu gebeurt is op twee vlakken verontrustend. Ten eerste: de zorg voor steeds grotere groepen mensen wordt door de overheid losgelaten. Zoek het maar uit. De armste mensen in Nederland zijn immers niet de mensen die naar de voedselbank gaan, maar die daarvoor net te veel verdienen, maar ook leningen hebben die nergens op papier staan en niet worden meegerekend. Of mensen die al drie jaar op de voedselbank waren aangewezen, maar die zich niet durven te melden bij de gemeente.

Daarnaast mensen zonder verblijfspapieren. Naast de mensen in de LVV, die nu dus ook onzeker zijn geworden, zijn dat er duizenden. Afwassers, kamermeisjes, schoonmakers. Mensen die onze economie draaiende houden maar op grote schaal worden uitgebuit en een zeer beperkt aantal rechten hebben. Het recht op gastvrijheid wordt dagelijks met grote voeten getreden.

Rafelranden

Gelukkig zijn er in Nederland veel mensen die zich wel wat aantrekken van deze mensen aan de rafelranden van de samenleving. Toen in de coronatijd velen hun baan verloren, kwamen vrijwilligers massaal in actie om ervoor te zorgen dat niemand honger had. Alleen al in Amsterdam ging dat om zo’n 40 kleine initiatieven in buurten en wijken, die soms vanuit de eigen huiskamer eten verstrekten aan zo’n 17.000 mensen (ter vergelijking: bij de voedselbank waren dat er 5000).

De zorg voor mensen die de leus ‘Geen Honger in Amsterdam’ wilden waarmaken is ingevuld door de vele vrijwilligers die, vaak ervaringsdeskundig, niet konden aanzien wat in hun eigen straat gebeurde. In Amsterdam nam de lokale overheid financiële verantwoordelijkheid, maar dat laat onverlet dat het werk neerkomt op kwetsbare schouders. Ook dat is dus verontrustend.

Toevallig opgezet

De vraag is of we zo’n samenleving willen. Een land waar kwetsbare mensen zijn overgeleverd aan wat toevallig door vrijwilligers wordt opgezet. Een land waar mensen, vaak met zelf een minimuminkomen, andere mensen helpen en op wiens schouders het falen van de humanitaire rechtsstaat wordt gelegd. Duizenden mensen repareren dagelijks de gevolgen van een systeem dat in zijn voegen kraakt. Zij houden de humaniteit in stand.

De vraag aan de staatssecretaris blijft dan ook: als je het niet meer ziet, is het probleem dan opgelost of heb je het gewoon op andere schouders gekieperd? Het antwoord laat zich raden.

KCH-rapportage-2022

Lees nu de 3de rapportage Kleinecoronahulp

De coronacrisis heeft ons wrange lessen geleerd over armoede en eenzaamheid. En
de armoede in Nederland is dit jaar nog groter geworden en groeit nog steeds. Nu niet
meer alleen door corona maar ook door inflatie, olie en gasprijzen die stijgen. De stille armoede waar nogal eens overheen werd gekeken is niet meer stil. Dit daagt fondsen uit daar antwoorden op te geven. In het groot en in het klein. Systemisch, systeem bevragend, zoekend naar structurele oplossingen, maar ook de signalen bijeen brengend uit de kleine verhalen die samen het hele verhaal vertellen van mensen die buiten het blikveld vallen van instanties.

Het is indrukwekkend hoe mensen gewoon gaan doén. In hun buurt. Omdat ze het niet
aan kunnen zien. Dat wij daar aan bij kunnen dragen is mooi, maar ook een voorrecht.
Het gaat over verbinding. Over een plannetje, geboren aan de keukentafel, dat leidde tot verbindingen tussen fondsen en initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen laten weten dat ze niet in de steek gelaten worden, zelfs niet in coronatijd en ook niet daarna. Zo houden we samen de samenleving leefbaar.

Hierbij de derde tussenrapportage van hoe dat verder ging na de vorige rapportage uit april 2021 en een blik vooruit.

Kleinecoronahulp is een samenwerking van verschillende fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting. Meer informatie over Kleinecoronahulp vind je hier.

logo kleine armoede hulp

Zet jij je in tegen ARMOEDE IN NEDERLAND? 

 Vind jij het ook heel erg dat : 

  • Een half miljoen huishoudens al voor de coronapandemie in armoede leefde; nu zijn dat er nog meer! 
  • Een derde van de mensen in armoede een baan heeft maar dat dat niet genoeg is om van te leven 
  • Duidelijk is het minimumloon en bijstand te laag zijn om van te leven (bron: Nibud) 
  • Stijgende inflatie en stijgende prijzen de problemen alleen maar groter maken 

Ben je van mening dat er structurele oplossingen moeten komen voor deze problemen? 

Maar zie je ook dat dat voor mensen met problemen in het hier en nu te lang duurt en wil je daar wat aan doen of ben je dat al aan het doen? Maak je je zorgen over mensen en kinderen die eenzaam worden als gevolg van armoede? 

Zet jij je met een aantal andere mensen in om mensen in armoede te helpen, op welke manier dan ook: een informele voedselbank, schoolontbijten, een wekelijkse soepmaaltijd, een plek waar mensen advies kunnen vragen over regelingen, een speelgoed of kledingbank?. Zet jij je in tegen eenzaamheid, maak je folders met tips, organiseer je activiteiten voor kinderen in armoede of nog iets anders? 

Dan kun je een aanvraag doen bij www.kleinearmoedehulp.nl 

Kleine Armoede Hulp, samen tegen armoede en eenzaamheid, is een samenwerkingsverband van meer dan 20 vermogensfondsen. 

Criteria: 

  • Maximale bijdrage 2500 euro voor kleine organisaties of groepjes van mensen (je hoeft geen ANBI status te hebben of stichting te zijn) 
  • Je activiteit is niet eenmalig 
  • Het gaat niet om hulp aan één persoon maar om meer mensen. 

Voor meer info en uitgebreidere criteria zie: www.kleinearmoedehulp.nl 

Met vragen kun je altijd bellen/ mailen naar de Haella Stichting: 

info@haella.nl of 070-3249929 

pdf-armoede-in-nederland

Wedstrijd Out of the box over Vrouwenrechten: de uitslag!

De winnaars zijn nu bekend! Van harte gefeliciteerd!

We hebben meer dan 25 voorstellen ontvangen voor onze prijsvraag: Out of the box over vrouwenrechten.

We zijn verrast door de mooie, inspirerende ideeën om vrouwenrechten te ondersteunen in veel verschillende delen van de wereld en op veel verschillende nieuwe manieren. De jury vond het moeilijk kiezen, maar de vijf winnaars zijn nu bekend!