Bestuurslid gezocht voor beleggen op een duurzame en innovatieve wijze

ten bate van goede doelen

Stichting Haella Vermogensbeheer beheert vermogen ter ondersteuning van kleinschalige  projecten op het gebied van Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, en Milieu en Duurzaamheid. De selectie van de projecten en uitkeringen worden door haar zusterstichting de Haella Stichting uitgevoerd, waarmee de Haella Stichting gedurende haar vijftigjarige bestaan een vooraanstaande rol heeft opgebouwd.

De Stichting HVB belegt haar vermogen op een duurzame en innovatieve wijze en doet dit in samenwerking met gespecialiseerde vermogensbeheerders. Het bestuur van Stichting HVB bestaat doorgaans uit vijf – onbezoldigde – leden, die ondersteund worden door het Haella Bureau.

De Stichting HVB is momenteel op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, die ons in onze doelstellingen kunnen bijstaan, waarvan één in de functie van voorzitter.

Profiel algemeen bestuurslid

Tijdsbesteding: 3 à 4 vergaderingen per jaar, die in principe op het Haella kantoor in Den Haag plaats vinden; voorbereiding van deze vergaderingen; tussentijdse onderlinge communicatie en afstemming van lopende zaken met bestuursleden en/of externe financiële adviseurs; ca 3 à  6 uur per maand.

Op dit moment zoeken we twee leden met een specifiek profiel:

  • Een jurist met kennis van compliance en good governance
  • Iemand met een degelijke financiële achtergrond en kennis van impact investment

Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Taken

Het bestuur van de HVB houdt toezicht op het beheer van het HVB vermogen zoals uitgevoerd door externe vermogensbeheerder(s) en/of financiele instellingen. Hierbij is naast het behalen van een goed financieel rendement ook het duurzame karakter van de beleggingen van groot belang.

Als bestuurslid van Stichting HVB wordt van u verwacht :

  • Affiniteit met (beleggen ten bate van) de thema’s van de Haella Stichting
  • Geëngageerd met duurzaam en innovatief beleggen     
  • Financiële en/of juridische achtergrond
  • Ervaring op het gebied van vermogensbeheer, incl. impact investing en filantropie
  • Beschikbaarheid om 3-4 keer per jaar te vergaderen met het HVB bestuur
  • Bij voorkeur ervaring met bestuurlijke functies.

Informatie is te verkrijgen via de directeur van de Haella Stichting,

Elise Kant

Elise.kant@haella.nl   

06-23026137 

Meer info over Haella en de HVB staat op www.haella.nl

CV’s, voorzien van een motivatie kunnen voor 15 december worden gestuurd naar : elise.kant@haella.nl. In januari 2022 zullen de gesprekken plaats vinden.

Stichting Haella Vermogensbeheer

Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag