Nel Voltelen Fonds – talentontwikkeling en bijscholing voor vrouwen

Het Nel Voltelen Fonds heeft als doelstelling vrouwen in Nederland financiële steun te bieden, die niet in de gelegenheid zijn een beroepsopleiding, bijscholing of cursus te volgen. Het Nel Voltelen Fonds biedt hen een kans, zodat hun zelfredzaamheid bevorderd wordt.

Voorwaarden

Iemand kan in aanmerking komen als zij gemotiveerd is om dit te doen, maar door omstandigheden zoals ziekte, scheiding, handicap, geen werk, partnerverlies, arbeidssituatie, problemen met kinderen of onvoldoende opleiding niet in de gelegenheid is deze te bekostigen. Ook dient er sprake te zijn van een zekere noodzaak de opleiding te volgen.

Criteria
 • De bijdrage is bestemd voor opleidingskosten (niet voor levensonderhoud)
 • Eénmalig kan een bijdrage van maximaal € 750,- worden ingediend
 • Indienen kan minimaal 3 maanden voor aanvang van de beroepsopleiding of cursus
 • De opleiding of cursus vindt plaats in Nederland.
 • Het betreft een opleiding of cursus op maximaal MBO of HBO niveau. Het betreft geen vervolgopleiding of tweede opleiding tenzij de noodzaak daarvoor aangeduid kan worden.
 • Het is mogelijk om voor een opleiding met een duur van maximaal 1 jaar een aanvraag in te dienen.
 • Een eventuele toekenning wordt uitgekeerd wanneer aangetoond kan worden dat de financiering voor de volledige opleiding/cursus rond is.
Uw verzoek wordt begeleid door:
 • Een persoonlijke motivatiebrief van maximaal één A4 waaruit blijkt dat financiële ondersteuning nodig is
 • Een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling
 • Een duidelijke begroting en dekkingsplan. Dat wil zeggen: een globaal overzicht van uw inkomsten en uitgaven, waaruit de noodzaak blijkt voor een bijdrage uit het Nel Voltelen Fonds.
 • Bij de uitgaven uw studiekosten vermelden: kosten van de opleiding, en ander kosten: zoals bijvoorbeeld: boeken.
 • Een toelichting hoe u het resterende financiële tekort opvangt en voor welke periode.
 • Een kopie van een Nederlands identiteitsbewijs (zoals Paspoort, ID kaart, of geldige Verblijfsvergunning)
 • Eventueel een aanbevelingsbrief van een maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling
Procedure
 • U dient uw aanvraag in via deze link: Aanvraag indienen
 • U kunt daar uw persoonlijke brief uploaden en overige gevraagde documenten
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie van het Nel Voltelen Fonds binnen 3 maanden na ontvangst
Voltelen logo

Het Fonds is vernoemd naar het geslacht Voltelen met als naam “Nel Voltelen Fonds”. In de uitspraak van de familienaam Voltelen ligt de nadruk op de laatste lettergreep Voltelén.

De eerste gegevens over het predikantengeslacht Voltelen dateren van ca. 1580. Het geslacht Voltelen (of Volten door een foute opgave) is ondermeer gekenmerkt door predikanten, schouten en schepenen, burgemeesters, notarissen (o.a. in Lochem) en medici . Opmerkelijk is dat vanaf 1850 de “toga verwisseld werd voor het zwaard”. Op 10 mei 1940 sneuvelt de laatste telg Willem Voltelen, Kapitein Infanterie, zonder stamhouder. Zijn oudste dochter Nelly Henriëtte, nam het initiatief tot het Nel Voltelen Fonds. Het familiewapen is één van de oudste Nederlandse familiewapens.

Bron: ”De Nederlandsche Leeuw”, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde, 1940