Beleid

De Haëlla Stichting steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die een startsubsidie behoeven om slagkracht te ontwikkelen. Bijzondere projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn. Projecten op de volgende gebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid, Vrouwenrechten en Ongedocumenteerden.

Profiel en werkwijze

Haëlla is het fonds met lef dat mensen helpt maatschappelijke dromen te verwezenlijken door steun aan kleinschalige initiatieven. We streven ernaar dit op een laagdrempelige manier te doen.

Lef: want we financieren ook initiatieven die ergens anders (nog) niet voor ondersteuning in aanmerking komen. Het kan daarbij om vernieuwende zaken gaan, maar ook om maatschappelijk ongemakkelijke  onderwerpen. We dromen van een wereld met meer rechtvaardigheid, waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond, en waarin gezorgd wordt voor kwetsbare mensen en ons milieu.

De Haëlla Stichting steunt bevlogen mensen die zich inzetten om hún maatschappelijke droom waar te maken.

Kleinschalig: we stellen maximaal € 4.000 beschikbaar per initiatief. Daarmee hopen we een goed idee de mogelijkheid tot realisatie en groei te geven. Wij stellen de inzet van vrijwilligers zeer op prijs.

Laagdrempelig: iedereen met een idee om zich in te zetten om iets moois te realiseren op één van de werkterreinen van de Haëlla Stichting kan bij ons aankloppen. Dit kan door een aanvraag in te dienen, maar ook door eerst te bellen en even van gedachten te wisselen.

De Haëlla Stichting richt zich vooral op ‘kiemen’: kleine initiatieven met groeipotentie. Het steunen van kansrijke kleine aanvragen die helpen èn anderen inspireren.

De Haëlla stichting hecht waarde aan bescherming van Privacy gegevens. Download hier ons Privacy protocol.

Eveneens zetten wij ons actief in voor een veilige werkcultuur. Daarom heeft de Haëlla Stichting zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon.

Samenwerken

Hoe zorgen we ervoor dat we resultaten boeken op onze werkterreinen? Dit doen wij door binnen ons werkveld mensen te verbinden, kennis te delen en samen te werken om goede  initiatieven te financieren. Onze kennis en ervaring van kleine initiatieven die uit kunnen groeien tot vliegwiel van verandering delen wij graag met anderen en we spelen op een aantal thema’s hierin een voortrekkersrol.

We delen onze kennis in persoonlijke gesprekken en op bijeenkomsten en platforms.  Onze directeur is voorzitter van het Landelijk Fondsen Overleg en het Amsterdamse Fondsenoverleg. Zowel Haella als HVB zijn lid van de FIN. We zijn lid van de werkgroep Internationale Samenwerking van de FIN. We nemen deel aan het Haags Fondsen Overleg, het Studiefondsen Overleg en het Jeugdfondsen Overleg.

Wij werken graag samen met andere fondsen en stichtingen. Daarbij zoeken we naar opties om elkaars krachten te versterken. Hierdoor hebben we al vele jaren prettige samenwerkingen gerealiseerd.  We zijn bijvoorbeeld initiator, coördinator en uitvoerder van twee unieke samenwerkingsverbanden van fondsen: Wij Doen Mee (20 fondsen) en Kleine Armoede Hulp (40 fondsen).

Bij het financieren van initiatieven werken wij graag samen met andere bevlogen mensen en maatschappelijke organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld andere fondsen zijn die projecten om het zelfde gebied als de Haëlla Stichting willen steunen.

Verschillende mogelijkheden van samenwerken

Tijdgeest

We leven in een wereld die voortdurend verandert. De Haëlla Stichting ervaart deze veranderingen in de aanvragen die worden gedaan en de vragen die worden gesteld. Wij laten ons graag uitdagen en laten ons beleid meebewegen; we passen onze speerpunten daarop aan. Dit doen we uiteraard zonder onze visie en missie uit het oog te verliezen. De uitgangspunten en inspiratie van de oprichters van de Haëlla Stichting, het echtpaar Dake, blijven daarbij onze bakens.