Haëlla VermogensBeheer

Doelstelling

Stichting Haëlla Vermogensbeheer is eind 1972 opgericht. Het doel van de stichting is om jaarlijks een zodanige uitkering te doen aan de Haëlla Stichting als de Haëlla Stichting voor de voortzetting van haar werkzaamheden nodig heeft.

Bestuurssamenstelling

Dhr. A.M. Dake, voorzitter
Dhr. A. J. Peijnenburg, penningmeester
Mevr. I. Oort, secretaris

Dhr. R. Los, bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

FIN normen Goed Bestuur

Het bestuur van Stichting Haëlla Vermogensbeheer verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2021.   

ANBI-status

De stichting Haëlla Vermogensbeheer heeft de ANBI-status; RSIN is 802597014.

Hier is het ANBI formulier van de belastingdienst (publicatieplicht ) met informatie over 2022.

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

Activiteiten

De portefeuille wordt ingericht aan de hand van het beleggingsstatuut en beheerd door Fair Capital partners te Muiden.

De Stichting Haëlla Vermogensbeheer keert jaarlijks een bedrag uit aan de Haëlla Stichting. De afgelopen jaren heeft de Haëlla Stichting bovendien een beroep gedaan op de bestemmingsreserve om projecten voor ‘Ongedocumenteerden’, een extra kwetsbare groep in de Nederlandse samenleving, en ‘Vrouwenrechten’ te steunen.

Heleen Dake Fonds voor Trainingen en Toerusting

Mevrouw drs. H.Th. Dake, dochter van de oprichters, heeft zich vele jaren ingezet als bestuurslid van de Haëlla Stichting. Als dank voor haar grote betrokkenheid is in 2013 het Heleen Dake Fonds voor Trainingen en Toerusting ingericht met een startkapitaal van € 30.000,-. Dit bedrag wordt aangewend door de Haëlla Stichting voor organisaties die naast hun projecten een bijdrage krijgen voor capaciteitsopbouw van de organisatie zodat zij een divisie hoger kunnen gaan spelen. Het fonds zal blijven bestaan zolang de Haëlla Vermogensbeheer Stichting bestaat en het kapitaal zal aangevuld worden waar nodig.

Jaarverslagen

HVB Jaarverslag 2022

HVB Jaarverslag 2021

HVB Jaarverslag 2020