Project

Haella Thema

WijDoenMee

Project: Out of the bubble

Stichting Joury, 2021

Website: www.stichtingjoury.nl

NAV aanleiding van wedstrijd OUT of the box . In de afgelopen jaren zijn vele Arabische vrouwen, voornamelijk vanuit Syrië, naar Nederland gevlucht. Als nieuwkomers ervaart de doelgroep verschillende obstakels op sociaal vlak, zij stuiten tegen taal- en cultuur barrières. Ook ontbreekt het aan kennis in hoe te navigeren binnen de Nederlandse samenleving waardoor zij kansen mislopen op gebied van sociale interactie, kunst, cultuur, arbeid en zorg. Het zijn problemen die niet direct zichtbaar zijn maar waar zij achter de voordeur (mentaal) veel aan leiden. Veel vrouwelijke nieuwkomers ervaren verschillende obstakels en zijn vaak afhankelijk van hun partner of naaste. Zij krijgen te maken met geweld in huis, kennen hun rechten niet en weten niet waar ze terecht moeten voor deze obstakels. Stichting Joury wil de vrouwen graag empoweren en besef creeren over hun basisrechten als vrouw zijnde. Hierdoor willen wij kansen bieden aan de vrouwen waarvan zij niet eens weten dat die bestaan

Haella Project Foto