Project

Haella Thema

Milieu en Duurzaamheid

Project: Veerkracht, Inheemse traditie en duurzaamheid in Lakota Land

Stichting NANAI, 2019

Website: www.fair-world.international

Ondersteuning van Lakota die zich inzetten voor hun tradities, cultuur en ceremoniën en – daaruit voortvloeiend – voor natuur, milieu en duurzaamheid. Drie onderdelen en voortrekkers: (1) Ivan Looking Horse, medicijnman die Lakota ceremoniën leidt, verzorgt de herbebossing van de heilige berg Bear Butte (waar jonge Lakota op visioenzoektocht gaan); (2) Henry Red Cloud, achterkleinzoon van de legendarische Chief Red Cloud, ontwikkelde een hernieuwbaar energiecentrum om indianen te trainen in zonne-energie, lokaal zonneboilers te maken en biologisch traditioneel voedsel te kweken. Dat centrum werd dit voorjaar slachtoffer van klimaatverandering. Overstromingen vernietigden het centrum, maar nu wordt wederopbouw ter hand genomen. (3) Leonard Crow Dog wordt de meest heilige van de Lakota genoemd. Als spiritueel leider zet hij zich met eeuwenoude ceremoniën in voor zijn volk. Er is onvoldoende geld voor zijn eigen verpleging.

Haella Project Foto