Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Afval verwerking Kazo, Oeganda

Stichting Kicvop Nederland, 2019

Website: www.kicvop.com/nederland

Het is ons doel als KICVOP Uganda om hulp te zoeken om het probleem van afvalverwerking goed aan te pakken in Kazo. Het deur-aan-deur ophalen van afval zoals dat vroeger ging zal opnieuw worden geïntroduceerd. KICVOP Uganda zal daarvoor kruiwagens en andere benodigdheden (zie budget) leveren aan alle lokale leiders (council) van de “cellen” in Kazo. De council zal een verzamelpunt regelen voor het afval, daarbij zullen vrijwilligers zorgen voor het ophalen van het afval. Door het groeiende probleem willen meer en meer mensen vrijwillig meehelpen. Als het afval verzameld is dan is de volgende uitdaging hoe we het afval verzamelen en kunnen verplaatsen naar de gemeentelijke afvalplaats. Als KICVOP Uganda een eigen afvalwagen heeft, willen we in samenwerking met de gemeente regelen dat we alles op de gemeentelijke afvalplaats kunnen dumpen. Als laatste doel willen we graag de gemeenschap onderwijzen over afval en afvalverwerking

Haella Project Foto