Project

Haella Thema

Milieu en Duurzaamheid

Project: Betekenisvol natuuronderwijs in Ecuador

Stichting Guacamaya, 2019

Website: www.guacamaya.com

Het project is erop gericht kinderen uitdagend en betekenisvol onderwijs aan te bieden door de ontwikkeling en verspreiding van verhalende lesprogramma’s over bedreigde dieren. Vijf lesprogramma’s bestaan nu uit 8-16 pagina’s en deze worden uitgebreid tot 24-28 pagina’s. De lesprogramma’s leren kinderen over de hen omringende natuurlijke rijkdom en hoe duurzaam gebruik hiervan niet alleen goed is voor de dieren, maar ook voor henzelf. De lesprogramma’s bestaan uit kleine verhaaltjes en na elk verhaaltje volgen een aantal opdrachten die ook de creativiteit en het zelfvertrouwen van kinderen stimuleren. Onderwijs bestaat nu vaak uit nadoen en kopiëren (vaak noodgedwongen omdat een onderwijzer soms niet anders kan met leerlingen van 4-13 jaar voor zijn neus). Na afloop van het programma krijgen de leerlingen een mooi diploma, bloemen en andere plantjes om het geleerde in de praktijk te brengen. Het is de bedoeling om zo’n 800 leerlingen bij het project te betrekken.

Haella Project Foto