Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: Zin in de buurt

Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht, 2019

Website: https://aandachtscentrumdordrecht.nl

Met dit project willen wij verbindingen tot stand brengen tussen de grote diversiteit van culturen middels dialoogactiviteiten. We willen de geslotenheid van de diverse (etnische) bevolkingsgroepen van de Poelenburg doorbreken en het begrip, de samenwerking en de onderlinge solidariteit verbeteren. Door dialoogactiviteiten, multicultureel, interreligieus, door met elkaar in gesprek te gaan en door gezamenlijk activiteiten te doen, willen we een bijdrage leveren aan meer onderling begrip en aan een Nieuw Wij. - Met dit project willen we verbinding met de eigen christelijke bronnen tot stand brengen voor bewoners van de wijk Poelenburg. Bewoners die behoren bij de voormalige parochie (RK) of wijkgemeente (PC) of elders, waar de eigen gemeenschap is weggevallen of op afstand is komen te staan. - Met dit project willen wij ons richten op het geestelijk welzijn van de bewoners van Poelenburg via persoonlijke gesprekken. Er is ruimte voor de hele mens en het levensverhaal.

Haella Project Foto