Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Huruma Pamoja Development Group

Stichting Jeannette Noëlhuis, 2019

Website: www.noelhuis.nl

The Huruma Pamoja Development Group heeft de ambitie om de werkloosheid en daarmee samenhangende criminaliteit onder jongeren uit een sloppenwijk van Nairobi tegen te gaan door te investeren in de (beroeps)vaardigheden van jongeren, werkgelegenheid te creëren en een sociaal netwerk te bouwen van jongeren en jongvolwassenen die naar elkaar omzien. De groep creëert werkgelegenheid in de stad: door een kerngroep en een schil van betrokken jongeren betaalde werkzaamheden uit te voeren in de sloppenwijk. Zo onderhouden ze de wegen in de sloppenwijk en initieerden ze gezamenlijk een vuilnisophaaldienst. Deze willen zij graag uitbreiden. De inkomsten die ze genereren worden vervolgens ingezet om in het levensonderhoud van de groep te voorzien, maar wordt ook ingezet om kleine (sociale) ondernemingen op te zetten. Een kapperszaak, een sieradenmakerij of een schoenmakerij bijvoorbeeld.

Haella Project Foto