Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: KinderWerk: Toekomst voor kinderen in het Nieuwe Westen

Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West, 2018

Website: www.stichtingwijkpastoraatrotterdamwest.nl

De basis van het KinderWerk, dat vanuit het Wijkpastoraat Rotterdam West wordt georganiseerd, is ‘present zijn op straat’. Dat betekent in de leefwereld van kinderen stappen en van daaruit eventueel ook verder komen door met het aanbieden van andere activiteiten, een betere toekomst mogelijk te maken voor de kinderen en bij te dragen aan groeien naar zelfredzaamheid .In 2019 willen we verder werken aan de toekomst voor kinderen in het Nieuwe Westen. We gaan aan de slag met 4 activiteiten: a. Presentie op straat b. Kinderactiviteiten in BMVier c. Kinderactiviteiten in de speeltuin d. Moedergroep Het voordeel van deze mix aan activiteiten is dat niet alleen de kinderen maar ook de moeders bereikt worden.

Haella Project Foto