Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: Project Contactpersonen

Stichting ProMo penvoering voor de projectgroep Geloven in Samenleven, 2018

Website: www.geloveninsamenleven.nl

Het project Contactpersonen. De contactpersonen zijn de dragende pijlers en voelsprieten van de projectgroep. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel werken in iedere provincie 2 contactpersonen, een christen en een moslim. Het primaire doel van de contactpersonen van GiS is het versterken van plaatselijke contacten tussen kerk(en) en moskee(ën).Deze contacten verlopen op dit ogenblik moeizaam. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de contactpersonen niet wonen in de plaatsen die ze bezoeken waardoor maar in een paar plaatsen in de regio Groningen, Drenthe en Overijssel met veel inspanning een activiteit opgestart kan worden. Het ontbreken van contactpersonen op plaatselijk niveau wordt als een gemis ervaren. Voorgesteld wordt om 2 contactpersonen, een christen en een moslim, per plaats te zoeken die mede kunnen helpen om deze leemte op te vullen. ( N.B. Deze contactpersonen zijn personen uit die plaats die behoren tot de religieuze of levensbeschouwelijke organisati

Haella Project Foto