Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: Wegwijs voor Nieuwkomers

Stichting Gobez, 2018

Het project “Wegwijs in Nederland” biedt statushouders, nieuwkomers en oudkomers een vertrouwde plek dicht bij hun woonomgeving in de vorm van een dagelijks toegankelijk inloopcentrum. Het inloopcentrum wordt mogelijk gevestigd in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, direct tegenover treinstation Laan van NOI in Den Haag, is ANNA & Co gestart: ruim 1000 m2 co-working space met als doel starters, zowel statushouders als studenten, te koppelen aan de stad. In hetzelfde gebouw zijn inmiddels de eerste woningen voor statushouders opgeleverd. Dit met het doel via Taal en Werk de participatie tussen de twee groepen te bevorderen. In de benedenruimte wordt plaats geboden aan maatschappelijke initiatieven en creatieve ondernemers die de doelgroep ondersteuning bieden en verder helpen. De bewoners vormen samen met de ondersteunende organisaties de Community ANNA & Co. GOBEZ en de andere organisaties waarmee we willen samenwerken hebben daar eigen werkruimtes bedongen,

Haella Project Foto