Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: verzorgen van de kinderen in het opvanghuis

Stichting Blessed Home, 2018

Website: www.blessedhomeghana.org

Michael en Marina willen zich gaan inzetten voor thuisloze Ghanese kinderen. Te denken valt aan straatkinderen. Uit onderzoek is gebleken dat dit kinderen zijn waar de ouders niet goed voor zorgen, onder meer door armoede en drankproblemen. Stichting Blessed Home vangt deze kinderen op. Ten behoeve van deze opvang bouwt Blessed Home te Winneba een kinderopvanghuis dat tijdelijk onderdak biedt voor de kinderen. Vanuit deze tijdelijke opvang zoekt Blessed Home vervolgens permanente opvang voor het kind. Opvang het liefst in de nabije familie of via sociale partners, kerken en instellingen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen aan een nieuwe thuissituatie, een nieuwe toekomst, te helpen. Verder wil Stichting Blessed Home fungeren als expertisecentrum voor kinderopvang en pleegzorg bemiddeling. Onze contacten met de Ghanese overheid lopen via Social Welfare in Winneba, Ghana.

Haella Project Foto