Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Huiswerkbegeleiding en bijles

Stichting voor de Haagse Jeugd Clubhuizen, 2018

Website: www.demussen.nl

Het belang van huiswerkbegeleiding en bijles Door huiswerkbegeleiding en bijles aan te bieden in een buurtcentrum kunnen ook leerlingen van minder draagkrachtige ouders, uit de meest gesegregeerde stad van Nederland, ondersteund worden bij hun schoolwerk. De meeste scholen in de Schilderswijk bieden namelijk geen huiswerkbegeleiding aan. Dit heeft te maken met de bezuinigingen in het onderwijs. Scholen bepalen zelf waaraan zij hun budget besteden en het merendeel van de scholen heeft aldus niet geïnvesteerd in het aanbieden van huiswerkbegeleiding. Het mogelijk maken van huiswerkbegeleiding en bijles in De Mussen is voor de kinderen uit de Schilderswijk ook een laagdrempelige manier om schoolwerk-ondersteuning te krijgen. Dat dit belangrijk is heeft onder meer te maken met het feit dat er onder ouders en ki

Haella Project Foto