Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Verlening Juridisch advies aan kinderen en jongeren

stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland, 2020

Website: https://noord.kjrw.eu

De Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland heeft geen specifiek project waar subsidie voor wordt aangevraagd. wij hebben een doorlopend project, namelijk het verlenen van juridisch advies aan kinderen en jongeren tot 23 jaar. Met onze bemiddeling en rechtshulpverlening ondersteunen wij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Met onze bemiddeling en rechtshulpverlening ondersteunen wij kinderen en jongeren met rechtspositionele vragen. de KJRW kenmerkt zich door de laagdrempeligheid voor kinderen en jongeren. de Stichting komt specifiek op voor de belangen van het kind en probeert op een informele wijze de doelgroep te bereiken. Er worden bijvoorbeeld voorlichtingen gegeven op zowel basisscholen als middelbare scholen en door op verschillende locaties en bij scholen flyers uit te delen, hopen wij kinderen en jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën te bereiken.

Haella Project Foto