Project

Haella Thema

Ongedocumenteerden

Project: Toekomstperspectief

SNOV - Project Toekomstperspectief, 2022

Website: www.snovnijmegen.wordpress.com

Met het project Toekomstperspectief 2022 intensiveren we onze inzet wat betreft de maatschappelijke begeleiding en bundelen alle inspanningen van staf en bewoners die zijn gericht op het vergroten van hun perspectief. Enerzijds realiseren we zinvolle dagbesteding die is afgestemd op de wensen, behoeften en toekomstplannen van de desbetreffende cliënt. Anderzijds “activeren” we de cliënt en bevorderen zijn of haar zelfredzaamheid, weerbaarheid en gevoel van eigenwaarde. Door deze begeleiding en activering leveren we indirect ook een positieve bijdrage aan het bereiken van duurzame oplossingen: verblijf of terugkeer.

Haella Project Foto