Project

Haella Thema

Milieu en Duurzaamheid

Project: Kansarme jongeren dragen bij aan milieu bewuste en schonere community' s in Cambodja

Stichting Chikara Cambodia, 2022

Website: www.chikaracambodia.com

Chikara Cambodja zet zich in voor het arme deel van de bevolking. • 8 jongeren gaan verder met hun opleiding en worden structureel getraind in en doen veel praktijkervaring op om, de rol van milieuleiders op zich te kunnen nemen. • Zij brengen in 4 arme community’ s bewustwording met betrekking tot de milieu problematiek, bereik 6000 mensen. Ze gaan samen met de lokale bevolking op zoek naar structurele oplossingen voor het plastic afval probleem. Ze initiëren oplossingen en proberen deze in de community’ s in te bedden. • 4 community’ s worden geholpen met oplossingen voor het afval plastic en deze worden daar ingebed. • Informatie over hygiëne wordt aan de mensen in community’ s gegeven • 4000 zeepjes worden geproduceerd, deze worden in de community’ s weggeven voor x kg afval plastic afval in return. • Bij 120 Mechanic werkplaatsen worden monteurs geleerd om de motoren op een milieuvriendelijke wijze schoon te maken.

Haella Project Foto