Project

Haella Thema

Ongedocumenteerden

Project: Den Haag Wereldhuis

Stek, stichting voor stad en kerk, 2021

Website: www.stekdenhaag.nl

Den Haag Wereldhuis is een veilige plek voor ongedocumenteerden in Den Haag e.o. die zoeken naar hulp en informatie en naar een plek waar zij als mens behandeld worden. Met minimale middelen en veel vrijwillige inzet ondersteunen wij een groeiende groep bezoekers met vragen rond gezondheid, huisvesting, juridische en financiële problemen. Door corona is de focus van de werkzaamheden hier komen te liggen, deels online. Wanneer het kan serveren wij een gezonde lunch en bieden beperkt dagbesteding en vrijwilligerswerk. Ook geven we groepsvoorlichting over relevante thema's en we proberen zelforganisaties te ondersteunen. Het Wereldhuis heeft een signalerende functie richting de gemeentelijke overheid en binnen het Haagse en landelijke netwerk van organisaties die ongedocumenteerden steunen.

Haella Project Foto