Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Project Kans

stichting IBCE, 2021

Website: www.ibce.biz

Het Project Kans biedt sinds 2018 een samenhangend activiteitenaanbod dat beoogt om de veerkracht en ontwikkelingskansen van deze statushouders/vluchtelingenkinderen en -jongeren in de gemeente Leidschendam-Voorburg te versterken. Vaste onderdelen zijn de wekelijkse taalbegeleiding en huiswerkbegeleiding en het onderdeel jongerenmaatjes. Daarnaast worden er themataalbijeenkomsten voor ouders, een excursieprogramma en een aantal blokken creatieve activiteiten voor kinderen georganiseerd. De doelstellingen van Project Kans zijn: • Het versterken van de veerkracht en ontwikkelingskansen van statushouders/ vluchtelingenkinderen en -jongeren in de gemeente L-V; • Het vergroten van het gevoel van veiligheid; • Het vergroten van kennis van de Nederlandse samenleving; • Het vergroten van zelfredzaamheid; • Een brug slaan/ontmoeting stimuleren tussen nieuwe en oude Nederlanders; • Het netwerk vergroten van de nieuwe Nederlanders;

Haella Project Foto