Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: CAMPAIGN AGAINST FGM

DEVELOPMENT AGENCY WAJIR-NETHERLANDS, 2021

Website: n/a

Development Agency Wajir richt zich op FGM, vrouwenbesnijdenis. Hoewel dit in Kenia bij wet verboden is, vindt FGM nog steeds plaats. Doel is bij vrouwen die een leiderschapsrol vervullen, bij religieuze leiders en bij diegenen die de FGM daadwerkelijk uitvoeren, meer bewustzijn te creëren van alle nadelige gevolgen. Religieuze leiders worden gestimuleerd zich meer proactief op te stellen bij het zoeken naar oplossingen voor dit probleem.Voor dit project is een eendaagse workshop georganiseerd met alle betrokkenen. De vrouwen die de FGM uitvoeren worden gewezen op de mogelijkheid van een alternatieve werkkring.

Haella Project Foto