Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Stroomvoorziening Leercentrum Kinkole/Bahumbu

Stichting Diba, 2021

Website: www.stichtingdiba.nl

Het gaat om een subsidieaanvraag ten behoeve van de aankoop en installatie van zonnepanelen voor het Leercentrum in Kinkole, een rurale buitenwijk van Kinshasa in de DR Congo. Het doel van dit project is om elektriciteit te realiseren in het Leercentrum, waardoor de tweede groep kinderen mogelijkheid kunnen krijgen voor huiswerkbegeleiding. De doelgroep is de lokale kinderen tussen de 6 en 13 jaar. Het gaat in het bijzonder om meisjes. Wij willen meisjes stimuleren om onderwijs te volgen. Meisjes worden erg snel gedemotiveerd om naar school te gaan, als ze weggestuurd worden. De voorkeur gaat in Congo namelijk vaak naar de jongens, waardoor de meisjes minder kansen hebben.

Haella Project Foto