Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: In Christ there is no East or West

Stichting LKP, Europees Forum christelijke LHBTI-ers, 2023

Website: www.lgbtchristians.eu

38 jaar geleden werd het European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups opgericht. Met meer dan 40 ledengroepen uit meer dan 20 landen in Europa zet het European Forum zich in voor gelijkwaardigheid en inclusie van mensen met een LHBTI+ achtergrond in kerken en religieuze organisaties. De ledengroepen organiseren veel activiteiten en zijn erg actief in het versterken van de dialoog over LHBTI+ in de kerken en beleidsbeïnvloeding. In hun werk bieden ze een luisterend oor en hoop aan mensen die zich door hun kerken niet gehoord of gezien weten. Het is een belangrijk netwerk, met name ook in Oost-Europese landen waar LHBTI+ mensen nog veel meer in de knel zitten door de harde opstelling van orthodoxe kerken en politiek. Een van de activiteiten van het European Forum is een jaarlijkse conferentie die Haëlla in 2023 gesteund heeft. Dat jaar werd de conferentie door Nederland georganiseerd met het thema ‘In Christ there is no East or West’ en werd deels in het Russisch gesproken. Vanuit heel Europa kwamen Christelijke LHBTI+’ers bijeen om elkaar te bemoedigen, ervaringen uit te wisselen en expertise te delen.

Haella Project Foto