Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: Een reis langs gebedshuizen

Veelkleurige Religies Rotterdam, 2023

Website: www.veelkleurigereligiesrotterdam.nl

Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) werd jaren geleden opgericht door mensen met diverse levensbeschouwelijke en religieuze achtergronden. De stichting wil Rotterdammers laten kennismaken met de rijke diversiteit aan religies en culturen in de stad, om zo bij te dragen aan meer begrip voor elkaar. Kernactiviteit is het organiseren van de bezoeken aan gebedshuizen, zoals een kerk, een moskee, een synagoge, mandir of tempel, waar bezoekers een rondleiding krijgen en informatie over de dagelijkse praktijk van de betreffende religie of levensbeschouwing. Verder kunnen ze hun vragen stellen en in gesprek met de gastvrouw/-heer over hun persoonlijke beleving. Uiteindelijk draait het om een ontmoeting van mensen en niet om een uitwisseling van instituties. VRR werkt tevens aan een online educatief centrum Levensbeschouwing & Wereldreligies, met name gericht op scholen.

Haella Project Foto