Project

Haella Thema

Milieu en Duurzaamheid

Project: Plastic Avengers conferentie

Plastic free seas foundation, 2023

Website: www.plasticsoupsurfer.org

In de naam van de organisatie, Plastic Free Seas Foundation, is het doel al gevangen; het bevorderen van preventie van en bewustzijn creëren over de verwoestende gevaren en effecten van plastic in het milieu. Om plastic vervuiling bij de bron aan te pakken, richt men zich op verandering door beleidshervorming en maatregelen voor verantwoord ondernemen. In een maatschappij waarin engagement via sociale media een steeds krachtiger rol speelt, lag in 2023 de focus van de Plastic Avengers Conference op het ontwikkelen van zoveel mogelijk grassroots gedragen campagnes. Acties die lokaal uitvoerbaar zijn, makkelijk overdraagbaar en nationaal opschaalbaar. Het thema was 'plastic en de wegwerpmaatschappij'. Verschillende sprekers hebben hun visie gegeven en de aanwezigen zijn begeleid en geprikkeld middels workshops en break-out sessies om na te denken over ludieke campagnes die ten doel hebben de plastic vervuiling terug te dringen. Bij de conferentie waren 130 aanwezigen vanuit Nederland en Vlaanderen gekomen: zwerfafvalrapers, juristen, journalisten, milieuorganisaties, politiek en bedrijfsleven, en studenten. 7 nieuwe campagnes tegen plastic vervuiling zijn geïnitieerd en werden opgepakt door de landelijke community van plastic activisten.

Haella Project Foto