Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Opvang vluchtelingenvrouwen

Harriet Tubman Huis, 2023

Website: www.harriettubmanhuis.nl

Het Harriet Tubman Huis (HTH) werd opgericht in 1999 en biedt gastvrijheid aan vluchtelingenvrouwen die nog geen legale status hebben. Daarnaast brengt het bestuur de vluchtelingenproblematiek blijvend onder de aandacht van de overheid en de Gemeente Amsterdam. Haella ondersteunt HTH al sinds 2013. Het Harriet Tubmanhuis stelt huurwoningen beschikbaar voor kwetsbare vrouwen (en hun kinderen). Minstens 3 dagen per week is een medewerkster aanwezig om te ondersteunen bij dagelijkse problemen en eens per week is er een huisvergadering. Naast onderdak (eigen slaapkamer/ ‘veilige plek’) helpt het HTH ook om juridische en sociale mogelijkheden te onderzoeken die kunnen leiden tot volledige zelfstandigheid na beëindiging van het verblijf bij de stichting. Er wordt gezorgd voor 'leefgeld’ en noodzakelijke medische ondersteuning wordt geboden. De bewoonsters hebben een eigen advocaat, die hen begeleidt in hun procedure. De meeste vrouwen lijden door alles wat zij meemaakten aan Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en worden daarvoor behandeld door professionals buiten het HTH.

Haella Project Foto