Fonds op naam

Wilt u op een persoonlijke manier bijdragen aan kleine projecten die zorgen voor een betere wereld? Bijvoorbeeld activiteiten voor kwetsbare mensen? Dan kunt u een Fonds op Naam oprichten. De Haëlla Stichting kan u daarbij helpen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen te zoeken naar mogelijkheden die passen bij uw persoonlijke wensen.

Door het oprichten van een Fonds op Naam kunt u bijdragen aan kleinschalige initiatieven in de maatschappij en uw naam, of die van een dierbare, eraan verbinden. U bepaalt zelf de doelstelling van het Fonds. Bijvoorbeeld het beschermen van mensenrechten, het activeren en verbinden van vluchtelingen of het helpen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Groepen mensen die buitengesloten raken als anderen niet naar hen omkijken. Met een beetje hulp kunnen zij weer deelnemen aan onze maatschappij.

Door uw Fonds op Naam onder te brengen bij de Haëlla Stichting kunt u meeliften op onze expertise.  U ziet wat er met uw geld gebeurt en u heeft de mogelijkheid mee te beslissen welke  projecten in aanmerking komen voor uw bijdrage. Bij een nalatenschap maken we duidelijke afspraken over de manier waarop uw bijdrage aan de samenleving vorm krijgt.

U bepaalt zelf de doelstelling van uw Fonds op naam. Bij overlijden bestaat uw naam of die van uw dierbare(n) voort. Het beheer van het vermogen en de bestedingen worden conform uw wensen uitgevoerd door de Haëlla Vermogensbeheer. Dankzij de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waar wij over beschikken, is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Wij denken graag met u mee in een persoonlijk gesprek.
Bel voor een vrijblijvend advies met Elise Kant: 070-324 99 29

Voorbeelden

Voltelen logo

Nel Voltelen Fonds – talentontwikkeling en bijscholing voor vrouwen

Het Nel Voltelen Fonds heeft als doelstelling Nederlandse vrouwen financiële steun te bieden, die niet in de gelegenheid zijn een beroepsopleiding, bijscholing of cursus te volgen in Nederland om hun zelfredzaamheid te bevorderen.

fonds op naam

Eleonore Fonds

De doelstelling van het fonds betreft het steunen van projecten voor personen en/of organisaties die onder moeilijke omstandigheden mensenrechten en informatierechten verdedigen en uitdragen en die daarvoor bescherming en/of training nodig hebben en geld om advocaten en andere faciliteiten, bijvoorbeeld shelter, te betalen.

fonds op naam

Stichting DéTé

Stichting DéTé is een samenwerking aangegaan met de Haëlla Stichting. Het bestuur heeft besloten de stichting op te heffen en het vermogen onder te brengen bij de Haëlla Stichting als Fonds op Naam. Vanuit het DéTé  fonds worden onderwijsprojecten gesteund ten behoeve van achtergestelde jongeren, bij voorkeur in Nederland.

fonds op naam

AANubis fonds

Het AANubis fonds is een nalatenschap van Aad Stoop en Louise Antoinette Schoen. Het fonds richt zich op werkeloze jonge stadse Zuid-Afrikaanse mannen tussen de 18 en 25 jaar. Door de kleinschalige- en persoonlijke benadering wordt er specifiek ingespeeld op de behoefte van de jongeren met als doel hen zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Meer manieren van samenwerken