Stichting Summer Fund

In 2021 is de samenwerking tussen Stichting Summer Fund en de Haella stichting van start gegaan voor de ondersteuning van kleinschalige projecten. Stichting Summer Fund richt zich op doelen waarbij kinderen in een kwetsbare positie worden ondersteund, daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan armoedebestrijding wereldwijd. Tevens heeft de stichting oog voor het welzijn van toekomstige generaties en wil Stichting Summer Fund initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het natuurbehoud.

Meer informatie over Stichting Summer Fund is te vinden op summerfund.nl