Wie krijgt geen steun van ons

UITSLUITINGEN

Individuen, maatschappelijk werk, reguliere onderwijsinstellingen, gezondheids- en gehandicaptenzorg in Nederland, woningbouworganisaties, steden- en scholenverbanden maken geen aanspraak op steun van de Haëlla Stichting. Ook stichtingen die een groot aantal personeelsleden in dienst hebben, komen over het algemeen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Ook bepaalde initiatieven, activiteiten en investeringen zijn uitgesloten, bijvoorbeeld:

 • scholieren uitwisselingen
 • vakantiekampen
 • studentencongressen
 • studiebeurzen, stages in binnen- of buitenland en proefschriften voor Nederlandse studenten
 • zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • uitgave van boeken en periodieken
 • sport en recreatie
 • culturele uitwisselingen
 • bouwactiviteiten
 • (renovatie van) kerkgebouwen
 • noodhulp bij rampen
 • projecten met als hoofddoel materiële belangen van de beperkte groep van leden
 • jubileumvieringen