Wie krijgt geen steun van ons

UITSLUITINGEN

Hieronder vindt u een lijst van zaken die wij niet ondersteunen. Daarbij willen wij nog opmerken dat stichtingen en organisaties die een groot aantal personeelsleden in dienst hebben over het algemeen niet in aanmerking komen voor een bijdrage.

 • Bouwactiviteiten en de aankoop van land
 • sport en recreatie
 • steun aan individuen
 • steden- en scholenverbanden
 • vakantiekampen
 • studentencongressen
 • scholieren uitwisselingen
 • reguliere onderwijsinstellingen
 • studiebeurzen in binnen en buitenland
 • stages in binnen en buitenland
 • proefschriften
 • zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • uitgave van boeken en periodieken
 • culturele uitwisselingen
 • (renovatie van) kerkgebouwen
 • noodhulp bij rampen
 • gezondheidszorg en gehandicaptenzorg in Nederland. In het buitenland bij uitzondering
 • weeshuizen
 • projecten ter bescherming van bepaalde diersoorten
 • projecten met als hoofddoel materiële belangen van de beperkte groep van leden
 • woningbouworganisaties
 • grote welzijnsorganisaties
 • jubileumvieringen