Stichting Dorodarte

Sinds 2019 werken Stichting Dorodarte en de Haëlla Stichting samen in het steunen van projecten voor kinderen en jongeren die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. Projecten dienen een blijvend karakter te hebben en dragen bij aan de opvoeding, ontwikkeling en scholing van jeugdige personen.

fondseninnederland.nl/fonds/stichting-dorodarte

.

Dorodarte logo