Stichting Heemfonds

Stichting Heemfonds is al sedert 2 januari 1961 actief, maar is pas op 7 december 1992 in zijn huidige stichtingsvorm opgericht. Het doel van het fonds is het beschikbaar stellen van gelden voor diakonale en apostolaire arbeid in de breedste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling
  • De heer A.A. den Hollander, voorzitter
  • De heer A.J. Peijnenburg, penningmeester
  • Mevrouw E.J. Kant, secretaris
Beleidsplan

In 2005 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Haëlla Stichting om projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. Hierbij krijgen kleinschalige projecten de voorrang waarbij vanuit het geloof de zwaksten van de samenleving worden ondersteund.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en bijdragen van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Het Heemfonds volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Begroting 2021

De samenwerking met de Haëlla Stichting wordt ook dit jaar weer voortgezet. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2021 op dezelfde wijze zullen continueren als voorgaande jaren, waarbij de giften bescheiden van omvang zullen zijn.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het Heemfonds heeft de ANBI status: RSIN: 8042.04.718
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.