Voormalig Roomsch Armen Weeshuis

Sinds 2018 werken het Voormalig Roomsch Armen Weeshuis (VRAW) en de Haëlla Stichting samen voor het steunen van kleinschalige projecten voor jongeren in een achterstandssituatie. Daarbij richten we ons op het werkgebied van VRAW: ’s-Hertogenbosch en nabije omgeving.

Meer informatie over het Voormalig Roomsch Armen Weeshuis (VRAW) is te vinden op vraw.nl