Project

Haella Thema

Milieu en Duurzaamheid

Project: Kiem

Stichting Karavaan Exceptionel, 2020

Website: karavaan.nl

Kiem is een nieuw en actueel boerendrama over agrarische en ethische vraagstukken. Over zaadveredeling en Monsanto, verplichte testen en het Syndroom van Down en hoe wij mensen ons staande houden in een voortrazende maatschappij. De voorstelling speelt bij een akkerbouwer op het land en gaat vergezeld van ontmoetingen en gesprekken aan stamtafels, een debat met beleidsmakers en de 'grote dilemma quiz'. Kiem gaat in premiere tijdens Karavaan Festival in de regio Alkmaar en speelt daarna op andere plekken in het land. Haëlla droeg bij voor het educatieve deel van het programma.

Haella Project Foto