Bestuur

De Haëlla Stichting heeft een actief en betrokken bestuur, dat alle projecten aandachtig bekijkt. Het bestuur is samengesteld uit leden die ruime ervaring hebben in het veld waarin de Haëlla Stichting zich beweegt. Zij hebben vaak een directe binding met één of meer van de voor de stichting belangrijke thema’s.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Haëlla Stichting bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.):

 • Mevr. B. (Bianca) Groen Gallant, bestuurslid
 • Dhr. A. (Arend) Driessen, bestuurslid
 • Dhr. A.J. (Adriaan) Peijnenburg, penningmeester
 • Mevr. S.A.J. (Saskia) Van den Dool – Gietman, bestuurslid
 • Mevr. M.L.A. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt – den Beer Poortugael, secretaris
 • Mevr. F. (Frieda) de Pater, voorzitter
 • Dhr. A.A.I.M. (Tom) Mikkers, bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed.

Gedragscode

Het bestuur houdt zich aan de door de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) opgestelde gedragscode.

ANBI-status

 • De Haëlla Stichting heeft een ANBI status.
 • Ons RSIN is 5607516.
 • Hier vindt u onze gegevens van het ANBI vermogensfondsen formulier van de Haella Stichting.
 • De Stichting Haella Vermogensbeheer heeft RSIN 802597014
 • Het Heemfonds (zie samenwerkingen) heeft RSIN 42.04.718

Jaarverslagen

Jaarverslag Haëlla Stichting 2022