Nieuws

haella bestuur

Bestuurslid gezocht voor beleggen op een duurzame en innovatieve wijze

ten bate van goede doelen

Stichting Haella Vermogensbeheer beheert vermogen ter ondersteuning van kleinschalige  projecten op het gebied van Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, en Milieu en Duurzaamheid. De selectie van de projecten en uitkeringen worden door haar zusterstichting de Haella Stichting uitgevoerd, waarmee de Haella Stichting gedurende haar vijftigjarige bestaan een vooraanstaande rol heeft opgebouwd.

De Stichting HVB belegt haar vermogen op een duurzame en innovatieve wijze en doet dit in samenwerking met gespecialiseerde vermogensbeheerders. Het bestuur van Stichting HVB bestaat doorgaans uit vijf – onbezoldigde – leden, die ondersteund worden door het Haella Bureau.

De Stichting HVB is momenteel op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, die ons in onze doelstellingen kunnen bijstaan, waarvan één in de functie van voorzitter.

Profiel algemeen bestuurslid

Tijdsbesteding: 3 à 4 vergaderingen per jaar, die in principe op het Haella kantoor in Den Haag plaats vinden; voorbereiding van deze vergaderingen; tussentijdse onderlinge communicatie en afstemming van lopende zaken met bestuursleden en/of externe financiële adviseurs; ca 3 à  6 uur per maand.

Op dit moment zoeken we twee leden met een specifiek profiel:

  • Een jurist met kennis van compliance en good governance
  • Iemand met een degelijke financiële achtergrond en kennis van impact investment

Vrouwen worden nadrukkelijk uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Taken

Het bestuur van de HVB houdt toezicht op het beheer van het HVB vermogen zoals uitgevoerd door externe vermogensbeheerder(s) en/of financiele instellingen. Hierbij is naast het behalen van een goed financieel rendement ook het duurzame karakter van de beleggingen van groot belang.

Als bestuurslid van Stichting HVB wordt van u verwacht :

  • Affiniteit met (beleggen ten bate van) de thema’s van de Haella Stichting
  • Geëngageerd met duurzaam en innovatief beleggen     
  • Financiële en/of juridische achtergrond
  • Ervaring op het gebied van vermogensbeheer, incl. impact investing en filantropie
  • Beschikbaarheid om 3-4 keer per jaar te vergaderen met het HVB bestuur
  • Bij voorkeur ervaring met bestuurlijke functies.

Informatie is te verkrijgen via de directeur van de Haella Stichting,

Elise Kant

Elise.kant@haella.nl   

06-23026137 

Meer info over Haella en de HVB staat op www.haella.nl

CV’s, voorzien van een motivatie kunnen voor 15 december worden gestuurd naar : elise.kant@haella.nl. In januari 2022 zullen de gesprekken plaats vinden.

Stichting Haella Vermogensbeheer

Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag

Wedstrijd Out of the box over Vrouwenrechten: de uitslag!

De winnaars zijn nu bekend! Van harte gefeliciteerd!

We hebben meer dan 25 voorstellen ontvangen voor onze prijsvraag: Out of the box over vrouwenrechten.

We zijn verrast door de mooie, inspirerende ideeën om vrouwenrechten te ondersteunen in veel verschillende delen van de wereld en op veel verschillende nieuwe manieren. De jury vond het moeilijk kiezen, maar de vijf winnaars zijn nu bekend!

Lees nu de 2de rapportage Kleinecoronahulp

Elise Kant, directeur van de Haella Stichting: ‘Zes maanden geleden verscheen de eerste tussenrapportage van Kleinecoronahulp. Als ik die rapportage nu teruglees zie ik dat we toen niet konden bevroeden dat we ons nu nog steeds in een situatie van lockdown bevinden. En dat de vraag hoe nu verder van toon is veranderd. De coronacrisis, de toeslagencrisis, de onrust in de samenleving en de polarisatie zorgen voor een andere werkelijkheid dan toen. Van 18 kleine voedselprojecten in Amsterdam naar een miljoenenproject met 19 initiatieven voor 10.000 mensen. Van heel veel eenzaamheidsprojecten voor ouderen naar een samenleving waarin gevaccineerd wordt. Er zijn zorgen over de nasleep voor jongeren. De weg tussen “het is straks voorbij” en “houdt het nou nooit op” heeft veel bochten. De grote vraag is: wanneer is de coronacrisis voorbij? Wat is de definitie daarvan? En wat gebeurt er dan? Wat zijn de uitgestelde effecten? Maar gelukkig gaat het nog steeds over verbinding. Over een plannetje, geboren aan de keukentafel, dat leidde tot verbindingen tussen fondsen en initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen laten weten dat ze niet in de steek gelaten worden, zelfs niet in coronatijd. Zo houden we samen de samenleving leefbaar.’

Lees nu in deze tweede tussenrapportage hoe dat verder ging na september 2020.

Kleinecoronahulp is een samenwerking van verschillende fondsen die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haella Stichting. Meer informatie over Kleinecoronahulp vind je hier.

Kleinecoronahulp

Tussenrapportage van zes maanden Kleinecoronahulp

Zes maanden geleden brak de coronacrisis uit. Zo snel als dat gebeurde kwam ook de reactie. Overal kwamen mensen in actie om aan de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden. Initiatieven werden opgezet, uitgebreid, aangepast om zoveel mogelijk mensen die opeens in nood waren gekomen te helpen. Een overstelpende hoeveelheid energie en dadendrang kwam los. Voor de Haëlla Stichting was het binnen een paar dagen duidelijk dat er heel veel kleine initiatieven ontstonden die dringend behoefte hadden aan kleine financiering. Daarop werd het plan om een platform Kleinecoronahulp op te zetten geboren. Overleg met Fonds 1818 leidde in zeer korte tijd tot het realiseren van dat plan en het opzetten van de website www.kleinecoronahulp.nl. Een mail naar het landelijk fondsenoverleg leidde snel tot genoeg andere deelnemende fondsen om op een bredere basis aan de slag te gaan.

Kleinecoronahulp is een prachtig voorbeeld hoe fondsen en initiatieven hun inzet en vrijheid benutten om dat te gaan doen wat nodig is. Klein, flexibel en tegelijk alles bij elkaar groots en belangrijk voor zo velen. Kleinecoronahulp werd een vliegwiel voor heel veel energie en resultaat. Van ‘Crew against Corona’ in Den Bosch, dat begon met een paar vrijwilligers en uitgroeide tot een coördinerend platform, tot de vele voedselprojecten. Van in eerste instantie activiteiten voor eenzame mensen, tot later voor mensen die overal buiten de boot bleken te vallen en meer in de problemen kwamen naarmate de crisis langer duurde. Van muziek in verzorgingstehuizen tot spatschermen voor duofietsen. Allemaal met een menselijke maat. Allemaal in gang gezet door mensen die zich inzetten voor een ander en dat vaak heel gewoon vinden. Allemaal vrije vogels die elkaar vinden in een wereld die op zijn kop staat.

Na zes maanden is het tijd om de balans op te maken. Wat hebben we precies gedaan en wat gaan we doen nu blijkt dat de crisis nog maanden aan gaat houden. Wat betekent dat?

We blikken terug op hoe het begon, wat er veranderde en wat we nu moeten of kunnen gaan doen.

Het gaat over omschakelen van noodhulp naar structurele oplossingen, zonder de situatie van hier en nu en honger in Nederland uit het oog te verliezen. Het gaat over helpen zonder afhankelijkheid te creëren. Over je rol pakken als fondsen maar ook het gesprek aangaan met de gemeenten.

Vooral gaat het over verbinding.

Over een plannetje, geboren aan de keukentafel, dat leidde tot verbindingen tussen fondsen en initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen laten weten dat ze niet in de steek gelaten worden, zelfs niet in coronatijd. Zo houden we samen de samenleving leefbaar.

Lees in deze Kleinecoronahulp tussenrapportage hoe dat ging.