Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Sociale integratie en opvoeding 2019/2020

STICHTING TROOSTVOL, 2019

Website: www.stichtingtroostvol.nl

Het idee voor dit project komt voort uit het feit dat veel jongeren uit onze doelgroep meer problemen hebben ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdsgenoten mensen met een verstandelijke beperking, waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren. Ontmoeten gaat over het leggen van contact, het uitwisselen van ideeën, denkbeelden en ervaringen, en het stimuleren van diversiteit en samenhang tussen verschillende groepen. Hun schoolprestaties zijn vaak matig en beneden gemiddeld, de relatie met hun ouders is ongemakkelijk, zij hebben weinig zelfvertrouwen, zij zijn verlegen en bescheiden. De ouders van deze jongeren werken meestal hard en op afwijkende tijden (veel onderhoud en schoonmaakwerk), en hebben zelf vaak ook moeite om de Nederlandse taal te leren en de weg in Nederland te vinden.

Haella Project Foto