Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Aanpak racisme en discriminatie

soneca, 2019

Website: www.hornafricaunited.org

In dit project hebben wij er voor gekozen om met de doelgroep te werken aan hun bewustwording en identiteit in relatie met racisme en discriminatie. De doelgroep jongeren hebben een groot wantrouwen tegen alles wat met instituties en organisaties te maken heeft en personen gecombineerd met een fatalitische levens houding. Het is daarom van belang dat zij inzicht in zichzelf krijgen en in hun positie in de samenleving en in dit verband bewust worden van racisme en discriminatie. Hier willen wij in dit project aan werken door vooral het train de trainers programma en educatieve activiteiten. Door deze activiteiten worden zij zich bewust van wie zij zijn en hun positie in de samenleving en versterken hierdoor hun eigenwaarde. Tevens vergroten zij hun kennis over racisme en discriminatie en leren hoe zij hiermee om moeten gaan waarmee zij hun handelingsbekwaamheid vergroten. Voorts leren zij op een interactieve wijze hier met elkaar over te spreken.

Haella Project Foto