Project

Haella Thema

Milieu en Duurzaamheid

Project: Musical Corporate

Vereniging Fortuna, 2018

De musical ‘Corporate’ gaat over een agrarisch bedrijf dat zijn macht uitoefent binnen de voedselindustrie. Aan de ene kant worden de vernieuwende landbouwtechnieken van dit bedrijf vaak gezien als dé oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Aan de andere kant wordt er door dit bedrijf veel schade aangericht aan de aarde en haar bewoners. Voorbeelden hiervan zijn: verlies van biodiversiteit, uitbuiting van boeren, stoffen in de pesticiden die kankerverwekkend zijn, manipulatie van overheden en voedselveiligheidsdiensten, etc. Als toevoeging op de musical creëren wij een lesplan dat scholen kunnen gebruiken om de leerlingen te onderwijzen over de verantwoordelijkheid die elke consument heeft in het maken van bewuste keuzes in hun koopgedrag.

Haella Project Foto