Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Bureau sociaal-juridische dienstverlening aan buitenlanders

St. Dienstverlening aan buitenlanders, 2018

Website: www.sdb-utrecht.nl

SDB bestaat sinds 2004. De meeste cliënten van SDB zijn buitenlanders die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben ('ongedocumenteerden'), doorgaans afgewezen asielzoekers die door allerlei oorzaken niet kunnen terugkeren. SDB onderscheidt zich van collega-instellingen door zij vaak cliënten langdurig kan begeleiden in complexe zaken, waarbij het niet uitmaakt of cliënten zich in de stad Utrecht bevinden (in de meeste plaatsen is geen behoorlijke hulpverlening voor deze doelgroep aanwezig). De hulpverlening bestaat uit juridisch onderzoek en advies, verwijzing naar de advocatuur, verwijzing naar de gezondheidszorg, zoeken naar onderdak, ondersteunende gesprekken, en waar nodig en mogelijk financiële ondersteuning. De drie vrijwilligers hebben een relevante opleiding. Twee van hen zijn al vanaf het begin aan het bureau verbonden. Het bureau heeft veelvuldig contact met instellingen in en buiten de stad, en heeft inmiddels een omvangrijk netwerk opgebouwd.

Haella Project Foto