Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: Symposium Mystiek en Maatschappij

Stichting Dutch Foundation for Mysticism, 2018

Website: www.dutchfoundationformysticism.nl

Ons project is een symposiumdag in Utrecht op 23 maart 2019. Titel: Mystiek en Maatschappij. In de lezingen en workshops wordt ingegaan op de vraag hoe mystieke inspiratie kan leiden tot inzet voor mensenrechten, vrede, vergeving en verzoening. Sprekers, workshopleiders en deelnemers zijn uit uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden. Het is een dag van inspiratie, ontmoeting en aandacht. ‘s Ochtends zijn er vier korte presentaties, afgewisseld met muzikaal meditatieve momenten. In de lunchpauze is er een informatiemarkt. ’s Middags vinden een aantal workshops van een uur plaats, waarin het thema van de dag wordt uitgediept. Deelnemers kunnen zich voor twee daarvan opgeven. Doelstellingen zijn: -Deelnemers bewust maken van de maatschappelijke betekenis die mystiek kan hebben, door hun presentaties aan te reiken met voorbeelden uit verschillende tradities. -Mensen uit verschillende levensbeschouwelijke achtergronden inspireren en met elkaar in contact brengen.

Haella Project Foto