Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Koeien Haella 2020

Stichting Steunfonds "Kenya Project", 2020

Website: www.kenyaproject.nl

Stichting Steunfonds Kenya project stelt zich ten doel geld in te zamelen voor bedrijfjes van jonge Luo-weduwen in West-Kenia, zodat zij niet vererfd en misbruikt hoeven te worden door hun schoonfamilie (een Luo vrouw mag alleen trouwen met de broer van haar man). Gemiddelde prijs van een koe is € 200. Voor veel weduwen is een koe de zekerheid van tenminste enkele liters melk per week. Voor de kinderen, of mogelijk om een paar liter te verkopen. Het koeienproject is er voor jonge Luo weduwen die samen een coöperatief bedrijf of individuele koeienbedrijfjes willen starten. Zij moeten hard werken om de bruidsschat terug te betalen aan de schoonfamilie en daarnaast inkomsten genereren voor hun kinderen. Van de stichting krijgen de vrouwen krijgen ieder een koe. De vrouwen dragen zelf bij door een stal te realiseren. Als ze hun eerste kalf aan een andere weduwe hebben gegeven is hun ‘schuld’ afbetaald.

Haella Project Foto