Verslag van anderhalf jaar Kleine Armoede Hulp

Tijdens de coronacrisis werd meer dan ooit duidelijk hoeveel mensen niet bereikt worden door instanties en overheid, ondanks hun buitengewoon kwetsbare positie.
Mensen die de weg niet weten naar die instanties, mensen met nauwelijks sociale en andere contacten, mensen die niet naar de gemeente durven omdat zij de overheid niet vertrouwen (zeker na de toeslagenaffaire), mensen die tussen wal en schip vallen, die al drie jaar naar de voedselbank zijn eweest, mensen die net te veel verdienen voor de voedselbank maar die niet rondkomen En dan is er nog een grote groep mensen die bijna nergens recht op heeft. Het bleek ook na corona een structureel probleem: Mensen die zwaar in de knel zitten en die geen hulp krijgen.
De Haella stichting begon in maart 2020 Kleine Coronahulp, een samenwerkingsverband van uiteindelijk 42 vermogensfondsen en bedrijven. Snel, toegankelijk en met maximale bijdragen van 2500 euro voor kleine initiatieven. In januari 2022 werd dit fonds gesloten en opgevolgd voor een nieuw fonds: Kleine Armoede Hulp, samen tegen eenzaamheid en armoede. Hoe nodig dit fonds was bleek toen in 2022 de energieprijzen en hoge inflatiecijfers nog meer mensen de problemen in duwde. www.kleinearmoedehulp.nl
Indrukwekkend en hartverwarmend zijn de duizenden mensen die het niet aan kunnen zien dat anderen in hun omgeving in de problemen zitten. Die een luisterend oor bieden, begrijpen hoeveel stress het leven in armoede geeft, hoe belangrijk het is om in een veilige omgeving even adem te kunnen halen, toch een huisdier te mogen houden, winterkleren te krijgen, een broodtrommel of ergens terecht te kunnen met vragen over onbegrijpelijke formulieren.
In dit rapport geven we inzicht in de vele projecten die uit Kleine Armoede Hulp zijn gefinancierd. We duiden trends en geven adviezen, zowel aan mensen die iets willen gaan doen als aan overheden en grote organisaties.
Het is hartverwarmend en hartverscheurend tegelijk dat mensen, vaak zelf met een laag inkomen, zich zo vol liefde en passie inzetten voor anderen. Ze knokken tegen bureaucratie en regels, waarbij ze wel worden gevraagd als ervaringsdeskundige, als vindplaats, maar niet worden gefinancierd.
Zij zijn de warme onderstroom van Nederland. Zij houden de samenleving leefbaar. De vraag blijft: hoe kan het dat de zorg voor de kwetsbaarste mensen in de samenleving wordt afgewenteld op andere kwetsbare mensen en initiatieven. En hoe kan dat anders?

Hierbij het verslag van anderhalf jaar Kleine Armoede Hulp