Haella Directeur Elise Kant op nr 7 ranglijst meest invloedrijke professionals in de filantropie!

Wow, wat een ongelofelijke eer en wat fijn! Wij werden blij verrast met de zevende plaats voor onze directeur op de DDB lijst van de 100 meest invloedrijke professionals in de filantropie! Voor het eerst op de lijst en meteen stond Elise, en daarmee heel Haella, op  plaats 7.

De jury, onder leiding van Adriana Esmeijer, keek vooral naar maatschappelijke impact, innovatief vermogen en de bereidheid om onze kennis met anderen te delen. We zijn zo trots op onze stichting en de vele mensen met wie we samenwerken, vooral al onze aanvragers! Want zij zijn het uiteindelijk die het doen!

Zo’n mooie plek op de lijst motiveert nog meer om de aanpak van Haëlla door te zetten. Onze aanvragers, kleine vrijwilligersinitiatieven, zien we als thermometer in de samenleving. Zij zien echt wat anderen niet zien, staan heel dichtbij de vele  vele mensen die het moeilijk hebben. En als Haëlla Stichting letten we scherp op hun signalen, waar dingen in de samenleving op grote schaal misgaan. Dan schalen we op en lobbyen wij, maar altijd vanuit de praktijk.

Wat ons diep raakt is, dat onze aanvragers de hoop van de samenleving zijn. Ze zien een probleem en ze gaan doen. Zij houden de samenleving leefbaar, vaak zelf maar al te goed bekend en ervaringskundig op de problemen die ze proberen op te lossen.  En tegelijk is juist het hartverscheurend om te zien dat de meest kwetsbare mensen heel vaak alleen worden opgevangen door andere kwetsbare mensen.

Deze doeners worden te vaak niet gehoord, terwijl juist zij die mensen bereiken waarvan velen roepen dat ze ze niet kunnen bereiken. Ik roep echt op om deze broodnodige vangnetten in de samenleving te zien en te horen!. Teveel mensen vallen door het systeem doorheen, deze initiatieven weten oplossingen.

Zorg jij ook met een groepje vrijwilligers voor buren of mensen in kwetsbare situaties? Of houd je je bezig met milieu en duurzaamheid, dialoog en mensenrechten: Kijk bij  Haella www.haella.nl of Kleine Armoede Hulp www.kleinearmoedehulp.nl

Wijziging Buitenland beleid.  Consequenties voor aanvragen uit Oeganda

Van oudsher financierde Haella wereldwijd, vaak via en op verzoek van Nederlandse organisaties. In de afgelopen jaren hebben we steeds meer gewerkt met directe financiering in landen zelf en het overdragen van verantwoordelijkheden naar mensen in de landen waar we mee samen werken.

Onlangs zijn we begonnen met een pilot. Er zijn, op initiatief van de partners twee Haella families gevormd: één in Noord en één in Centraal Oeganda. Deze families hebben gezamenlijk vastgesteld waar ze op in willen zetten en welke partners ze daar bij willen zoeken. De families bestaan uit Haella partners en lokale experts.

Dit houdt in dat:
– De partners in de families gezamenlijk voorstellen wat de prioriteiten zijn. Gekozen is voor: geweld tegenvrouwen/ tienerzwangerschappen/school drop outs voorkomen.
– De partners zelf nieuw partners aandragen en adviseren over andere aanvragen uit Oeganda
– Er per familie een capaciteitsversterkingstraject wordt ingezet bepaald door de partners in overleg met de experts, gefinancierd door Haella
Er geen projecten in Oeganda meer gefinancierd worden die niet rechtstreeks zijn aangevraagd door de uitvoerende partner
– Nadruk ligt op community based organisations en ownership.

logo kleine armoede hulp

Zet jij je in tegen ARMOEDE IN NEDERLAND? 

 Vind jij het ook heel erg dat : 

  • Een half miljoen huishoudens al voor de coronapandemie in armoede leefde; nu zijn dat er nog meer! 
  • Een derde van de mensen in armoede een baan heeft maar dat dat niet genoeg is om van te leven 
  • Duidelijk is het minimumloon en bijstand te laag zijn om van te leven (bron: Nibud) 
  • Stijgende inflatie en stijgende prijzen de problemen alleen maar groter maken 

Ben je van mening dat er structurele oplossingen moeten komen voor deze problemen? 

Maar zie je ook dat dat voor mensen met problemen in het hier en nu te lang duurt en wil je daar wat aan doen of ben je dat al aan het doen? Maak je je zorgen over mensen en kinderen die eenzaam worden als gevolg van armoede? 

Zet jij je met een aantal andere mensen in om mensen in armoede te helpen, op welke manier dan ook: een informele voedselbank, schoolontbijten, een wekelijkse soepmaaltijd, een plek waar mensen advies kunnen vragen over regelingen, een speelgoed of kledingbank?. Zet jij je in tegen eenzaamheid, maak je folders met tips, organiseer je activiteiten voor kinderen in armoede of nog iets anders? 

Dan kun je een aanvraag doen bij www.kleinearmoedehulp.nl 

Kleine Armoede Hulp, samen tegen armoede en eenzaamheid, is een samenwerkingsverband van meer dan 20 vermogensfondsen. 

Criteria: 

  • Maximale bijdrage 2500 euro voor kleine organisaties of groepjes van mensen (je hoeft geen ANBI status te hebben of stichting te zijn) 
  • Je activiteit is niet eenmalig 
  • Het gaat niet om hulp aan één persoon maar om meer mensen. 

Voor meer info en uitgebreidere criteria zie: www.kleinearmoedehulp.nl 

Met vragen kun je altijd bellen/ mailen naar de Haella Stichting: 

info@haella.nl of 070-3249929 

pdf-armoede-in-nederland