Minister Schouten is ontroerd door initiatieven Kleine Armoede Hulp

Op 20 maart was minister Carola Schouten op bezoek bij de aanvragers bij Kleine Armoede Hulp, samen tegen armoede en eenzaamheid.

Deze mensen van initiatieven tegen armoede en eenzaamheid komen achter de voordeur bij mensen in armoede. Zij bereiken wie door overheid en grote instanties niet bereikt worden. Maar zij worden lang niet altijd ondersteund of gehoord door overheid en instanties.

Zie hier het verslag van een middag die de minister ontroerde en waar mensen zich soms voor het eerst door de overheid gezien voelden.

Haella Directeur Elise Kant op nr 7 ranglijst meest invloedrijke professionals in de filantropie!

Wow, wat een ongelofelijke eer en wat fijn! Wij werden blij verrast met de zevende plaats voor onze directeur op de DDB lijst van de 100 meest invloedrijke professionals in de filantropie! Voor het eerst op de lijst en meteen stond Elise, en daarmee heel Haella, op  plaats 7.

De jury, onder leiding van Adriana Esmeijer, keek vooral naar maatschappelijke impact, innovatief vermogen en de bereidheid om onze kennis met anderen te delen. We zijn zo trots op onze stichting en de vele mensen met wie we samenwerken, vooral al onze aanvragers! Want zij zijn het uiteindelijk die het doen!

Zo’n mooie plek op de lijst motiveert nog meer om de aanpak van Haëlla door te zetten. Onze aanvragers, kleine vrijwilligersinitiatieven, zien we als thermometer in de samenleving. Zij zien echt wat anderen niet zien, staan heel dichtbij de vele  vele mensen die het moeilijk hebben. En als Haëlla Stichting letten we scherp op hun signalen, waar dingen in de samenleving op grote schaal misgaan. Dan schalen we op en lobbyen wij, maar altijd vanuit de praktijk.

Wat ons diep raakt is, dat onze aanvragers de hoop van de samenleving zijn. Ze zien een probleem en ze gaan doen. Zij houden de samenleving leefbaar, vaak zelf maar al te goed bekend en ervaringskundig op de problemen die ze proberen op te lossen.  En tegelijk is juist het hartverscheurend om te zien dat de meest kwetsbare mensen heel vaak alleen worden opgevangen door andere kwetsbare mensen.

Deze doeners worden te vaak niet gehoord, terwijl juist zij die mensen bereiken waarvan velen roepen dat ze ze niet kunnen bereiken. Ik roep echt op om deze broodnodige vangnetten in de samenleving te zien en te horen!. Teveel mensen vallen door het systeem doorheen, deze initiatieven weten oplossingen.

Zorg jij ook met een groepje vrijwilligers voor buren of mensen in kwetsbare situaties? Of houd je je bezig met milieu en duurzaamheid, dialoog en mensenrechten: Kijk bij  Haella www.haella.nl of Kleine Armoede Hulp www.kleinearmoedehulp.nl

Een droevig bericht over onze geliefde mevrouw Dake

Tot ons verdriet is Heleen Dake, onze bevlogen, wijze, inspirerende oud-voorzitter van de Haëlla Stichting en Haëlla Vermogens Beheer en dochter van de oprichters overleden. Tot op het laatst was zij nauw bij betrokken bij ons werk.

Heleen Dake heeft voor beide stichtingen veel betekend. Zij leefde vanuit haar ideaal van vrede en recht. Haar inbreng zullen wij heel erg missen.

Het Haëlla Jaarverslag 2022 is uit!

2022 was wederom en bijzonder jaar voor de Haella Stichting. Een jaar waarin we ons 55-jarig jubileum vierden met een mooi feest in Mozaiek, en waarin we weer vele fantastische initiatieven mochten ondersteunen. In ons jaarverslag vind je inspirerende voorbeelden daarvan, mogelijk gemaakt door mensen die hét verschil maakten in het leven van anderen.

Via de samenwerking met andere fondsen in Kleine Armoede Hulp werden waardevolle kleine initiatieven geholpen om armoede en eenzaamheid tegen te gaan. En dankzij de samenwerking in WijDoenMee hebben veel vluchtelingen een steuntje in de rug gekregen.

Lees het hele verslag hier.

Wijziging Buitenland beleid.  Consequenties voor aanvragen uit Oeganda

Van oudsher financierde Haella wereldwijd, vaak via en op verzoek van Nederlandse organisaties. In de afgelopen jaren hebben we steeds meer gewerkt met directe financiering in landen zelf en het overdragen van verantwoordelijkheden naar mensen in de landen waar we mee samen werken.

Onlangs zijn we begonnen met een pilot. Er zijn, op initiatief van de partners twee Haella families gevormd: één in Noord en één in Centraal Oeganda. Deze families hebben gezamenlijk vastgesteld waar ze op in willen zetten en welke partners ze daar bij willen zoeken. De families bestaan uit Haella partners en lokale experts.

Dit houdt in dat:
– De partners in de families gezamenlijk voorstellen wat de prioriteiten zijn. Gekozen is voor: geweld tegenvrouwen/ tienerzwangerschappen/school drop outs voorkomen.
– De partners zelf nieuw partners aandragen en adviseren over andere aanvragen uit Oeganda
– Er per familie een capaciteitsversterkingstraject wordt ingezet bepaald door de partners in overleg met de experts, gefinancierd door Haella
Er geen projecten in Oeganda meer gefinancierd worden die niet rechtstreeks zijn aangevraagd door de uitvoerende partner
– Nadruk ligt op community based organisations en ownership.

Gemeente en Fondsen: samen op de bres voor kwetsbare Amsterdammers

Wat heeft de samenwerking tussen vermogensfondsen en de gemeente Amsterdam opgeleverd? Je leest het is deze vers verschenen brochure. Zo is er informatie te vinden over het succesvolle voedselproject, waarin hulporganisaties, fondsen en gemeente in coronatijd hun krachten bundelden. Samen hebben zij meer dan 10.000 kwetsbare Amsterdammers geholpen met voedselpakketten en maaltijden.